Online Başvuru

Dil: İngilizce

 

Felsefeye Giriş: Bu dersimizde, “felsefe nedir?”, “felsefenin temel problemleri nelerdir?” ve “felsefi yöntem nedir?” sorularını inceleyeceğiz. Felsefenin ana metinlerini konu edineceğimiz bu dersimizde öğrenciler felsefi düşüncenin derinliği ile tanışmış olacaklardır.
 
Felsefe ve Bilim: Felsefe ve bilim, dünyayı açıklama ve anlama çabasında olan iki farklı disiplindir. Bu dersimizde, bu iki disiplinin ortak ve farklı yönlerini, bilimsel yöntemin doğasını ve bilimsel olan ile sözde-bilimsel olan arasındaki farkı anlamaya çalışacağız.
 
Eleştirel Düşünce: Doğru şekilde düşünmeyi yanlış şekilde düşünmeden ayıran şey nedir? Rasyonel olan ile irrasyonel arasındaki ayrım nasıl anlaşılmalıdır? İnsanlar, gerçekten rasyonel varlıklar mıdır? Komplo teorilerine inanmak neden akılcı bir yaklaşım değildir? Bu dersimizde bu ve benzeri soruların yanıtlarını arayacağız.Erhan Demircioğlu Doç. Dr.
Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümünde (2001), yüksek lisans eğitimini ise Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünde (2005) tamamladı. Doktora derecesini Pittsburgh Üniversitesi Felsefe Bölümünde “At the Gates of Consciousness: Physicalism and Phenomenal Concepts” teziyle aldı (2011). 2013-2015 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 2015 yılında, halen görev yaptığı Koç Üniversitesi Felsefe Bölümüne geçmiştir. Zihin felsefesi, epistemoloji ve dil felsefesi alanlarında çok sayıda yayını mevcuttur. Makinedeki Hayalet: Zihin Felsefesine Giriş adlı kitabı 2021 yılında yayımlanmıştır.