Online Başvuru

Dil: TürkçeYiğit Sayın Doç. Dr.
Yiğit Sayın, lisans derecesini 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, LLM derecesini ise 2001 yılında Warwick Üniversitesi’nden ‘Uluslararası Ekonomi Hukuku’ alanında almıştır. Birkaç yıl avukatlık ve hukuk müşavirliği yaptıktan sonra 2003 yılında önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ‘özel hukuk’ alanında doktora eğitimine başladı, ardından da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak katıldı. 2009 yılında özel hukuk alanında doktorasını tamamlayarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Yiğit Sayın’ın çalışmaları genel olarak ‘Roma Hukuku’ ve özel olarak da ‘Kölelik hukuku’ üzerine odaklanmaktadır. Kendisi, yurt içi ve yurt dışında, Roma Hukuku, Avukatlık Hukuku, Hukuk Tarihi, Uluslararası İşlemlerin Hukuki Yönleri, Uluslararası Ticaret Hukuku, Hukuk & Teknoloji ve Hukuk Felsefesi alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyinde dersler vermiştir. Roma Hukuku, Kölelik Hukuku, Hukuk Teorisi ve Hukuk Tarihi üzerine yayınlanmış çalışmaları bulunan Yiğit Sayın ayrıca SIHDA (Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité) üyesidir. 

Ders Tanımı

Anayasa Hukuku dersi, anayasa hukukunun temel ilkelerine giriş niteliğindedir. Bu ders, öğrencilerin anayasa hukukunun ne olduğunu keşfetmelerine eşlik etmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Ders, siyasal iktidarın kullanımının nasıl düzenlendiğini ve anayasalarda belirlenen denge ve fren mekanizmaları ile temel hak ve özgürlükler ile sınırlandığını incelemektedir. Her ne kadar bu ders siyasal ve ideolojik yaklaşımlar ile iç içe olsa da, ve bazen de karıştırılsa da, hukukun nesnel biçimde belirlenmiş yöntemlerini kullanmaktadır. Üç ana bölüme ayrılan bu derste öncelikle anayasa hukukunun temelleri atılacak, anayasa kavramının farklı tür ve tanımları üzerinde durulacak ve devamında anayasacılığın tarihsel dönüm noktaları ve anayasalığın tarihsel belgeleri incelenecektir. İkinci ana başlık kapsamında anayasacılığın doğal bir sonucu olarak temel hak ve özgürlüklerin gelişimi ile korunmasına odaklanılacaktır. Son olarak ise erkler ayrılığının kurumsallaşmasının yansıması olan hükümet sistemleri (başkanlık rejimi-parlamenter rejim)  değerlendirilecektir.Begüm Gürcüoğlu Araştırma Görevlisi
2010 yılında TED Ankara Koleji’nden, 2014 yılında ise Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. 2020 yılında Koç Üniversitesi Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programını Prof.Dr. Bertil Emrah Oder danışmanlığında yazdığı “Tehlike Altında Gazetecilik: Ulusal ve Uluslararası Normlar Türkiye’de Basın Özgürlüğünü Ne Ölçüde Koruyabilmektedir?” başlıklı tezini savunarak tamamlamıştır. 2019 yılından beri Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 2020 yılı itibariyle doktorasını yapmakta ve özellikle anayasa hukuku ve insan hakları üzerinde çalışmaktadır.