Psychology
Online Başvuru

Dil: İngilizce

Ders Tanımı

Bu dersin amacı, öğrencilere psikolojinin insan davranışı, bilişi ve duyguları ile ilgili konuları nasıl incelediğine dair bir bakış açısı sağlamaktır. Ders boyunca, gelişimsel, sosyal, bilişsel ve klinik psikoloji dahil olmak üzere farklı psikoloji alt alanlarını tanıtılacaktır.

Öğrenciler bu dersin sonunda, psikolojinin farklı türden sorularla nasıl başa çıktığı, bazı temel psikolojik süreçlerin nasıl meydana geldiği ve insan davranışını nasıl etkiledikleri gibi konular hakkında fikir edinecektir. Öğrenme, hafıza, duygular ve algı, sosyal ilişkiler ve psikolojik bozukluklar bunlardan bazılarıdır.Muaz Özcan Araştırma Görevlisi
Muaz Özcan, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sosyal/Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında bütünleşik doktora adayıdır. Lisans eğitimini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde Psikoloji alanında bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Koç Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak lisans dersleri vermiştir. Halen Koç Üniversitesi’nde araştırma görevlisidir. Bilimsel ilgi alanları, bireylerin başkalarını ve kendilerini neden, nasıl ve hangi koşullar altında lider olarak algıladıklarını içermektedir. Doktora çalışmaları kapsamında yürüttüğü araştırmaların belirli grupların liderlik rolleri ve pozisyonlarında eşit olmayan temsiliyle ilişkili faktörleri daha iyi anlamamıza katkıda bulunacağını ummaktadır.