Online Başvuru

Dil: İngilizce

Ders Tanımı: Sanat Tarihine Giriş dersi yaratıcı sürecin terminolojisi, teknikleri ve değerlendirilmesi için tasarlanmış bir görsel sanatlara giriş dersidir. Öğrenciler, seçilmiş sanat eserlerini eleştirel olarak analiz edecek, yorumlayacak ve değerlendireceklerdir. Dersler, tarihöncesinden 21. yüzyıla kadar sanatsal medya ve teknikler ve sanat tarihi de dahil olmak üzere sanattaki görsel unsurların bir incelemesini sunar.

Ders Amaçları: Bu ders, sanatın, amacının ve estetiğin insan ifadesinin önemli bir biçimi olarak sosyal, kültürel ve tarihsel bağlamı içinde anlaşılmasını ve takdir edilmesini geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca, öğrencilerin sanat eserleriyle ilişki kurma ve sanat eserlerinden zevk alma yeteneklerini artırabilecekleri bir yol veya araç sunar.

Öğrenme Çıktıları:

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,

  1. görsel anlatımın temel terminolojisini ve kurallarını anlayabilecek.
  2. sanat eserlerini yalın bir şekilde biçim ve içerik açısından eleştirel olarak yorumlayıp ve analiz edebilecek.
  3. tarihsel ve kültürel bağlamlarda sanat uygulamaları, anlamı, değerleri ve yöntemleri hakkında bir anlayış sergileyebilecektir. 

Feyza Özalp Öğretim Görevlisi
Feyza Özalp Sanat Bilimi üzerine doktorasını 2016’da tamamladı. 2017’den bugüne Koç Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Akademik ilgi alanları sanatta eleştirel düşünce, felsefe ve sanat eğitimini kapsar.