Online Başvuru

Ekonomiye Giriş

Dil: İngilizce


Ders Tanımı

Lise Kış Ekonomi kampı kapsamında iki hafta sürecek olan programın ilk haftası mikroekonomi ikinci haftası ise makroekonomi konularına giriş niteliğindedir. İlk hafta öğrenciler ekonomi biliminin amacını anlamaya çalışırken talep ve arz kavramlarını, bu kavramların nereden türediğini ekonominin bileşenlerini nasıl etkilediğini öğrenir. Rasyonel bireylerin ve firmaların optimizasyon problemlerine giriş yapar ve bu problem çözümlerini arz ve talep fonksiyonları ile bağdaştırır. Bunun yanında, öğrenciler ekonominin oyuncularının hangi tür piyasalarda karşılaşabileceğini ve bu piyasaların özelliklerini tanır. Oyun teorisi ve eşleşme teorisi ile bireylerin stratejik davranışlarını anlamaya çalışır ve parasız ortamlarda kaynakların verimli ve adil dağılımları problemlerine kısa bir giriş yapar.

İkinci hafta öğrenciler makroekonomi konularına giriş yapar ve ekonomik problemlere daha geniş bir perspektiften bakmaya çalışır. Rasyonel bireylerin analizinden çıkarak devletlerin problemlerini ve birbiri ile ilişkilerini ele alır. Makroekonomi bileşenlerini tanır. Enflasyon, işsizlik, milli hasıla gibi konulara giriş yapar. Ekonomik büyümenin temel bileşenlerini tanır. Bankacılık, para ve maliye politikası gibi konuların ülke dinamiklerini nasıl etkilediğini anlamaya çalışır.

İlk hafta sonunda bir quiz ve ikinci hafta sonunda bir quiz ve/ya sunum ile öğrenciler değerlendirmeye tabi tutulur.

Furkan Doğan Öğretim Görevlisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Furkan Doğan, 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı sene Sabancı Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisansa başladı ve 2020 yılında Eşleşme Teorisi üzerine tezini tamamladı. Güncel durumda, Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde Doç Dr. Özgür Yılmaz’ın danışmanlığı altında doktora programına devam etmektedir. Çalışmalarını Eşleşme Teorisi ve Piyasa Dizaynı konularında sürdürmektedir.