Programa katılan tüm öğrenciler, seçtikleri ders veya derslerin işleniş sürecindeki ödev, sınav ve değerlendirmelerden sorumludur.

Derslere devam mecburiyeti dersi veren öğretim üyesinin belirlediği şartlara bağlıdır.

Programa katılan tüm öğrenciler Üniversitemiz ve YÖK tarafından belirlenen kural ve yönetmeliklere tabidir. İlgili linkler için tıklayınız.

Ayrıca tüm öğrenciler ve aileleri, program başlamadan önce “Davranış Kuralları Beyannamesi” imzalayacak; belgelerde belirtilen kurallardan programın ilk gününden son gününe kadar sorumlu olacaktır.