Language: Turkish

* Since this course is given in Turkish, the course description is given in Turkish.
* This course is also available in English.

Temel Tasarım – Aykut Coşkun

Tasarımda temel kavramlara giriş. Tasarım ögeleri; nokta, çizgi, şekil, örüntü ve renk. Temel tasarım ilkeleri; denge, uyum/harmoni, zıtlık/benzerlik, orantı, hiyerarşi, vurgu, ritim, ve boşluk. Atölye pratiği ve kirik seansları.