Online Başvuru

Dil: İngilizce

Ders Tanımı

Kış kampı kapsamında verilecek olan Kimya dersleri kapsamında, öğrencilere seçilmiş temel kimya konularında lise müfredatının ötesinde üniversite seviyesinde daha geniş perspektifte bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kuantum yaklaşımı ile atom ve molekül yapısı, kimyasal bağlanma, iyonik katılar ve lise müfredatında yer almayan geçiş metalleri kimyası ve koordinasyon bileşikleri konuları anlatılacaktır.  Kamp sonunda öğrencilerin anlatılacak kimya konularında var olan bilgilerini geliştirmesi/pekiştirme ve üniversite düzeyinde yeni konular öğrenmesi ve bilgiler edinmesi hedeflenmektedir.

Önder Metin Doç. Dr. Fen Fakültesi
Dr. Metin, doktora derecesini ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı’nda 2010 yılında tamamlamıştır. Doktora çalışmaları sırasında, 2009 yılında TÜBİTAK bursiyeri olarak Brown Üniversitesi, Kimya Bölümü (Rhode Island/USA)’de ve 2010 yılında Darmstadt Teknik Üniversitesi/Almanya’da deneysel çalışmalar yapmıştır. 2012-2013 yılları arasında Brown Üniversitesi, Kimya Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır.

Gerçekleştirdiği akademik çalışmaların ulusal/uluslararası bilime yapmış olduğu katkılardan ötürü Dr. Önder Metin çok sayıda bilimsel ödüle layık görülmüştür. Bu ödüller arasında; 2011 Yılında Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü; 2013 yılında ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı “Araştırma Teşvik Ödülü, 2014 yılında TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ödülü, 2015 yılı FABED “Eser Tümen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı” ödülü, 2017 yılında ise TÜBİTAK Teşvik ödülü ile birlikte Bilim Akademisi “Başarılı Genç Bilim İnsanı Programı (BAGEP)” ödülü ve Bilim Kahramanları Derneği “Yılın Genç Bilim İnsanı” ödülüne layık görülmüştür. Dr. Önder Metin Temmuz 2018’deTürkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye üyesi seçildi. Ocak 2018’den bu yana ülkemizin Anorganik Kimya alanında Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) ulusal temsilcisi ve 2019 yılından itibaren Asya Kimya Birlikleri Federasyonu (FACS) yönetim kurulu üyesi ve seçilmiş Genel Sekreteri görevlerini yürütmektedir. Dr. Önder Metin, 2013 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından yürütülen Ulusal/Uluslararası Kimya Olimpiyatı öğrencilerine Anorganik Kimya dersleri vermektedir.

Dr. Önder Metin, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde araştırma ekibi ile birlikte geçiş metal nanopartiküllerinin kontrollü sentezi, iki boyutlu malzemeler, nanokatalizörler ile heterojen kataliz uygulamaları, fotokataliz, yeşil kimya çerçevesinde yeni katalitik organik sentez metotlarının geliştirilmesi, hidrojen depolama ve üretimi, elektrokataliz, yakıt pilleri ve şarj edilebilir lityum bataryaları kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Ders Tanımı

Kış kampı kapsamında verilecek olan moleküler biyoloji ve genetik dersi, öğrencilere temel moleküler biyoloji bilgilerinin verilmesini amaçlamaktadır. Bu derste moleküler biyolojinin temelleri ve farklı çalışma alanları tanıtılacaktır. Her hafta işlenecek konular DNA, DNA replikasyonu, hücre biyolojisi ve hücre bölünmesi, kanser biyolojisi ve genetik mühendisliğini içerecektir.

Ders sonunda öğrenciler hücre biyolojisinin hastalıkların temelini anlamadaki önemi, farklı kanser tiplerinin temelleri ve tedavisi, genetik biliminin geçmişten günümüze önemi ve kök hücrenin doku tamiri ve kanser progresyonu ile olan ilişkisi bilgilerine sahip olacaklardır.

Melis Dilara Arslanhan Gül Öğretim Görevlisi Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisans eğitimini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladı. Daha sonra Fransa’da Université de Paris-Sud’da onkoloji alanında küçük moleküllü inhibitörlerin lösemiler üzerindeki sinerjik etkisi üzerine yüksek lisansına başladı. Fransa’da ENS Cachan ve CEA gibi çeşitli kurumlarda araştırmacı olarak çalıştı. 2017 yılında, yakınlık tabanlı proteomik yaklaşımlar kullanarak sentrozom/silyum kompleksi biyogenezinin düzenlenmesini çalıştığı Koç Üniversitesi Hücre İskeleti laboratuvarında doktorasına başladı. Şu anda Koç Üniversitesi hücre biyolojisi ve fizyolojisi laboratuvarı ve biyokimya laboratuvarında okutman olarak çalışmaktadır.
Ders Tanımı

Öğrenciler DNA, DNA Replikasyonu, Protein Sentezinin Kontrolü, Gen İfadesi, Hücre bölünmesi, Mendel Genetiği ve Genetik Mühendisliği hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Bilgen Bilgin Öğretim Görevlisi Fen Fakültesi
Ankara Fen Lisesi’nde okudu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden lisans ve yüksek lisans, Pensilvanya Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji alanında doktora, Wistar Enstitüsü’nde doktora sonrası eğitim gördü.

Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Biyoloji bölümüne katıldı.

2003 yılında Koç Üniversitesi’ne katıldı, 17 yıl Öğrenci Dekanlığı yaptı.

Şu anda aktif olarak öğretim görevi yapmaktadır.