Online Başvuru

Hukukun Geleceği

Yiğit Sayın Dr. Öğretim Üyesi Hukuk Fakültesi

Hayvan Hakları 

Özgün Çelebi Dr. Öğetim Üyesi Hukuk Fakültesi

Uyuşmazlıklarımızı Nasıl Çözüyoruz?

Türkiye ve İnsan Hakları

Zeynep Derya Tarman Prof. Dr. Hukuk Fakültesi
Işıl Aral Öğretim Görevlisi Hukuk Fakültesi

Dil: Türkçe

Ders İçerikleri

 

Hukukun Geleceği

Bu ders kapsamında başlıca teknolojik ilerleme ve çevresel faktörlerin belirlediği toplumsal eğilimlerin yasal düzenlemelere ve devlet kurumlarına getirebileceği hukuksal değişimler ele alınacaktır. Bugünün hukuk öğrencilerinin mesleki yaşamları üzerinde geniş ve yıkıcı toplumsal etkileri olması muhtemel bu değişimlerin analizi yolunda hukukun kaynağı, fonksiyonu ve de anlamı incelenerek; genel olarak hukukun, özel olarak da hukuk mesleklerinin geleceği üzerine bir çıkarımda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda da avukatlık mesleğinin fonksiyonunun yapay zekanın gelişimi karşısındaki pozisyonu özellikle konu edilecektir.

 

Hayvan Hakları 

Hayvanların hukuki konumu ve hukuk kurallarının hayvanların refahını sağlamada nasıl bir rol üstlenebilecekleri meselesi tüm dünyada gittikçe önem kazanmaktadır. Kış kampında sunulacak olan “Hayvan Hakları” dersinde hayvanların hak sahibi olup olamayacakları konusu üzerinde durulacak ve hayvanlara sağlanan hukuki korumaya ilişkin temel bilgiler verilecektir. Bu bağlamda hayvanların korunmasına ilişkin kurallar benimsemiş olan yabancı ülke hukuklarından örnekler sunulacak ve konuyla ilgili olarak ülkemizde yaşanan gelişmeler aktarılacaktır.  

 

Uyuşmazlıklarımızı Nasıl Çözüyoruz?

Hayatımızın çeşitli alanlarında kurduğumuz ilişkilerden bir uyuşmazlık çıkması çok muhtemeldir. Özellikle mal alım ve satımı veya bir hizmet sunulması sırasında çıkan uyuşmazlıkların çeşitli şekillerde (müzakere, arabuluculuk, mahkeme yargılaması veya tahkim) çözülmesi söz konusu olmaktadır. Bu ders kapsamında olası uyuşmazlıkları öngörebilmek ve ortaya çıkmadan onları olumlu yönetmek ve halen çıkmış olan uyuşmazlıkları da uyuşmazlığın her iki tarafının kazançlı çıkacağı şekilde dönüştürme yetkinliği konusunda bilgi paylaşılacaktır. Ayrıca somut vaka çalışmaları ile öğrencilerin çeşitli uyuşmazlık çözüm yollarını karşılaştırarak en uygun çözümü bulmaları konusunda tartışmaları sağlanacaktır. 

 

Türkiye ve İnsan Hakları

Kış Kampında sunulacak olan “Türkiye ve İnsan Hakları” dersinde insan hakları alanında öğrencilere temel bilgilerin verilmesini amaçlanmaktadır. Eğitim, öncelikle insan haklarının neler olduğu, bu hakların ne şekilde kullanıldığı ve bu alandaki temel sözleşmelerin neler olduğu üzerinde duracaktır. Aynı zamanda, Türkiye’de insan haklarının ne şekilde korunduğu ve Türkiye’nin insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülükleri anlatılacaktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerinde durulacak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye açısından önemine değinilecektir.