Online Başvuru

Dil: Türkçe

Ders İçerikleri

 

Sürdürülebilirlik, İklim ve Hukuk

Hızla değişen dünyamızda iklim krizi acil bir endişe kaynağıdır. Bu ders, lise öğrencilerinin iklim krizi ile tepkimizi şekillendiren yasal boyutlar arasındaki kritik bağlantıyı anlamaları için tasarlanmıştır. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, hukuk eğitiminde sürdürülebilirlik ve iklim sorunlarıyla mücadelede hukukun ve piyasa oyuncularının (şirketlerin) rolleri dahil olmak üzere önemli konuları inceleyeceğiz. Kurs boyunca, bu önemli konulara ilişkin anlayışımızı derinleştirmek için tartışmalara, vaka çalışmalarına ve etkinliklere katılacağız. İklim krizinin zorluklarını ve hukukun sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmedeki rolünü kavramak için bir yolculuğa çıkacağız.

 

Hukukun Geleceği

Bu ders kapsamında başlıca teknolojik ilerleme ve çevresel faktörlerin belirlediği toplumsal eğilimlerin yasal düzenlemelere ve devlet kurumlarına getirebileceği hukuksal değişimler ele alınacaktır. Bugünün hukuk öğrencilerinin mesleki yaşamları üzerinde geniş ve yıkıcı toplumsal etkileri olması muhtemel bu değişimlerin analizi yolunda hukukun kaynağı, fonksiyonu ve de anlamı incelenerek; genel olarak hukukun, özel olarak da hukuk mesleklerinin geleceği üzerine bir çıkarımda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda da avukatlık mesleğinin fonksiyonunun yapay zekanın gelişimi karşısındaki pozisyonu özellikle konu edilecektir.

Cem Veziroğlu Asst. Prof. Hukuk Fakültesi
Cem Veziroğlu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ticaret hukuku alanında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü’nde bağlı akademisyen, Hukuk Okulları Küresel Ligi Çevre Düzenleme Araştırma Grubu üyesi ve NASAMER Hukuk Blogu’nun baş editörü olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi’nden Magister Juris ünvanını, İstanbul Üniversitesi’nden ise doktora derecesini aldı. AB, Dünya Bankası ve British Council tarafından finanse edilen çeşitli uluslararası projelere katkıda bulundu. Araştırma alanları arasında şirketler hukuku, tahkim hukuku, sürdürülebilirlik ve iş hukuku yer almaktadır.
Yiğit Sayın Dr. Öğretim Üyesi Hukuk Fakültesi
Yiğit Sayın, lisans derecesini 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, LLM derecesini ise 2001 yılında Warwick Üniversitesi’nden ‘Uluslararası Ekonomi Hukuku’ alanında almıştır. Birkaç yıl avukatlık ve hukuk müşavirliği yaptıktan sonra 2003 yılında önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ‘özel hukuk’ alanında doktora eğitimine başladı, ardından da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak katıldı. 2009 yılında özel hukuk alanında doktorasını tamamlayarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Yiğit Sayın’ın çalışmaları genel olarak ‘Roma Hukuku’ ve özel olarak da ‘Kölelik hukuku’ üzerine odaklanmaktadır. Kendisi, yurt içi ve yurt dışında, Roma Hukuku, Avukatlık Hukuku, Hukuk Tarihi, Uluslararası İşlemlerin Hukuki Yönleri, Uluslararası Ticaret Hukuku, Hukuk & Teknoloji ve Hukuk Felsefesi alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyinde dersler vermiştir. Yiğit Sayın ayrıca SIHDA (Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité) üyesidir.