Online Başvuru

Dil: İngilizce

Ders Tanımı

Önder Metin Doç. Dr. Fen Fakültesi
Önder Metin, lisans derecesini 2002 yılında Çukurova Üniversitesi Kimya bölümünden ikinci Onur derecesi ile almıştır. Daha sonra Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (Türkiye) araştırma görevlisi pozisyonu aldı, 2006 yılında Yüksek Lisans derecesini ve 2010 yılında Kimya Anabilim Dalı’nda Doktora derecesini aldı. Doktorası sırasında 2009 yılında Brown Üniversitesi (Rhode Island/ABD) Kimya Bölümünde ve 2010 yılında Almanya Darmstadt Teknik Üniversitesi Anorganik Kimya Araştırma Enstitüsünde TÜBİTAK araştırma görevlisi olarak çalıştı. Erzurum’da (Türkiye) bulunan Atatürk Üniversitesi, Kimya Bölümünde 2011 yılında Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Daha sonra 2012 yılında Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi olarak bir yıllığına Brown Üniversitesi Kimya Bölümüne katıldı. Doktora sonrası çalışmalarının ardından Atatürk Üniversitesi’ne dönerek 2014 yılında Doçentliğe yükseldi. Ardından 2018 yılında Doçent olarak Koç Üniversitesi’ne geçti.
Ders Tanımı

Kış kampı kapsamında verilecek olan moleküler biyoloji ve genetik dersi, öğrencilere temel moleküler biyoloji bilgilerinin verilmesini amaçlamaktadır. Bu derste moleküler biyolojinin temelleri ve farklı çalışma alanları tanıtılacaktır. Her hafta işlenecek konular DNA, DNA replikasyonu, hücre biyolojisi ve hücre bölünmesi, kanser biyolojisi ve genetik mühendisliğini içerecektir.

Ders sonunda öğrenciler hücre biyolojisinin hastalıkların temelini anlamadaki önemi, farklı kanser tiplerinin temelleri ve tedavisi, genetik biliminin geçmişten günümüze önemi ve kök hücrenin doku tamiri ve kanser progresyonu ile olan ilişkisi bilgilerine sahip olacaklardır.

Melis Silara Arslanhan Gül Öğretim Üyesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Lisans eğitimimi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde tamamladım. Daha sonra Fransa’da Université de Paris-Sud’da onkoloji alanında küçük moleküllü inhibitörlerin lösemiler üzerindeki sinerjik etkisi üzerine yüksek lisansıma başladım. Fransa’da ENS Cachan ve CEA gibi çeşitli kurumlarda araştırmacı olarak çalıştım. 2017 yılında, yakınlık tabanlı proteomik yaklaşımlar kullanarak sentrozom/silyum kompleksi biyogenezinin düzenlenmesini çalıştığım Koç Üniversitesi Hücre İskeleti laboratuvarında doktorama başladım. Şu anda Koç Üniversitesi hücre biyolojisi ve fizyolojisi laboratuvarı ve biyokimya laboratuvarında okutman olarak çalışmaktayım.
Ders Tanımı

Öğrenciler DNA, DNA Replikasyonu, Protein Sentezinin Kontrolü, Gen İfadesi, Hücre bölünmesi, Mendel Genetiği ve Genetik Mühendisliği hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Bilgen Bilgin Öğretim Görevlisi Fen Fakültesi
Ankara Fen Lisesi’nde okudu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden lisans ve yüksek lisans, Pensilvanya Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji alanında doktora, Wistar Enstitüsü’nde doktora sonrası eğitim gördü.

Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Biyoloji bölümüne katıldı.

2003 yılında Koç Üniversitesi’ne katıldı, 17 yıl Öğrenci Dekanlığı yaptı.

Şu anda aktif olarak öğretim görevi yapmaktadır.