Online Başvuru

1. Hafta: Kamu Hukuku Modülü

Ders Tanımı

Kış Kampında sunulacak olan Kamu Hukuk modülü uluslararası hukuk ve insan hakları alanlarında öğrencilere temel bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır. Eğitim, öncelikle kamu hukuku-özel hukuk ayrımına, uluslararası hukukun hangi konuları içerdiğine, nasıl bir hukuk düzeni oluşturduğuna ve bu alandaki hukuk kaynaklarına odaklanmaktadır. Aynı zamanda, uluslararası örgütlerin yapısı, Türkiye ile yakından ilgili olan uluslararası örgütlerin çalışma mekanizmaları ve Türk hukuku ile olan ilişkileri incelenecektir. Uluslararası hukukun önemli bir alt dalı olan insan hakları alanında da temel bilgiler sunulacaktır. İnsan haklarının tanımı, bu hakların ne şekilde kullanıldığı, bu alandaki temel sözleşmelerin neler olduğu ve Türk hukukunu yakından ilgilendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çalışma biçimi öğrencilere aktarılacaktır.

Ders Hedefleri

Dersin hedefleri öğrencilerin

 • kamu hukukunun temellerinden olan uluslararası hukukun işleyişi hakkında genel bir bilgiye sahip olmalarını
 • günlük hayatta sıkça duydukları uluslararası örgütlerin çalışma mekanizmalarını öğrenmelerini ve Türkiye için önemini kavramalarını
 • her vatandaşın sahip olması gereken temel haklar bilgisini edinmelerini ve bu hakları ne şekilde koruyabileceklerini öğrenmelerini
 • insan haklarının korunmasını sağlayan uluslararası mekanizmalar hakkında temel bilgileri edinmelerini sağlamaktır.

Ders Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler,

 • uluslararası hukukta devletlerin nasıl birbirleriyle hukuki ilişkiler kurdukları ve uyuşmazlıkları ne şekilde çözdükleri
 • uluslararası örgütlerin ne amaçla kurulduğu ve nasıl çalıştığı
 • insan haklarının neden önemli olduğu ve nasıl hukuki güvence altına alındığı
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin koruduğu haklar ve bir davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine nasıl götürüldüğü konusunda temel bilgilere sahip olacaklardır.

Ders Materyalleri

Derste kullanılacak materyaller, okuma parçaları, dava örnekleri ve sözleşmeler öğrenciler ile paylaşılacaktır.

Işıl Aral Dr. Hukuk Fakültesi
Işıl Aral lisans eğitimini Galatasaray Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Üç yıl boyunca Bayraktar Hukuk Bürosunda ceza avukatlığı alanında çalışmıştır. Yüksek lisansını insan hakları alanında London School of Economics’te, doktorasını ise Manchester Üniversitesinde uluslararası hukuk alanında yapmıştır. Araştırma alanları arasında uluslararası hukuk teorisi, uluslararası örgütler, uluslararası hukukta demokratik yönetim ve insan hakları teorisi bulunmaktadır.

Dil: Türkçe

2. Hafta: Özel Hukuk Modülü

Ders Tanımı

Hukuk Kış Kampı, öğrencilerde hukuk konusunda bir farkındalık yaratma amacını taşımaktadır. Kış kampının ikinci haftasında özel hukuk alanına ilişkin hukuki işlemler ve uyuşmazlıklar ele alınacaktır. Eğitim, sözleşme hazırlanırken veya incelenirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve muhtemel uyuşmazlık konularının tespitini, daha sonra da sözleşmeden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik somut çözüm önerilerini, bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını içermektedir. Örnek vaka incelemeleri ile desteklenecek olan eğitimin sonunda öğrenciler uygulamada karşılaşacakları temel hukuki sorunlar konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Ders Hedefleri

Dersin hedefleri öğrencilerin

 • özel hukuk ve kamu hukukunun çeşitli alanlarında temel bilgi edinmeleri,
 • sözleşmeler hukuku ve uyuşmazlık çözümü konusunda farkındalık kazanmaları ve
 • vatandaşlık ve yabancılar hukuku hakkında temel ilkeleri öğrenmeleridir.

Ders Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler,

 • bir sözleşmenin ne zaman kurulduğu; bir sözleşmenin ne kadar süre ile bağlayıcı olduğu; sözleşmeye aykırılığın sonuçlarının neler olduğu,
 • uyuşmazlıkların nasıl çözümleneceği ve
 • yabancıların Türkiye’de tabi oldukları hukuki rejimin kaynakları konusunda temel bilgilere sahip olacaklardır.

Ders Materyalleri

Derste kullanılacak materyaller, örnek vaka çalışmaları, sözleşme örnekleri ve temel hukuki metinler öğrenciler ile paylaşılacaktır.

Zeynep Derya Tarman Prof. Dr. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Zeynep Derya Tarman, milletlerarası özel hukuk alanında çalışmakta olup hukuk fakültesinde milletlerarası özel hukuk dersinin yanı sıra milletlerarası ticari tahkim hukuku dersini lisans ve yüksek lisans programları kapsamında vermektedir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2001 yılı mezunu olan Derya Tarman, yüksek lisans eğitimine Hollanda ve Almanya’da devam etmiştir. 2007 yılında Konstanz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki özel hukuk doktora programını magna cum laude derecesi ile tamamlamıştır. 2007 yılından beri Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Dr. Derya Tarman 2019 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Ders Programı

İlk Hafta: Kamu Hukuku

1. Ders: Uluslararası Hukuka Giriş

 • Özel Hukuk-Kamu Hukuku Ayrımı
 • Uluslararası hukuk nedir?
 • Uluslararası hukukun kaynakları nelerdir?

2. Ders: Uluslararası Örgütler

 • Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin tarihçesi
 • Birleşmiş Milletlerin organları ve çalışma mekanizması
 • Avrupa Konseyi nasıl çalışır ve Türkiye için önemi nedir?
 • Avrupa Birliği ve Türk hukukuna etkileri

3. Ders: İnsan Hakları

 • İnsan hakları nedir?
 • Temel insan hakları sözleşmeleri nelerdir?
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk hukuku açısından önemi nedir?

4. Ders: İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları

 • Uluslararası hukukta uyuşmazlıkların çözümü
 • Bölgesel insan hakları koruma mekanizmaları
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türk hukukuna etkileri

İkinci Hafta: Özel Hukuk

1. Ders: Özel Hukuka Giriş

 • Türk Hukukunun Kaynakları
 • Hukuk Kurallarının Çeşitleri
 • Mahkeme Teşkilatı
 • Borçlar Hukukuna Giriş

2. Ders: Sözleşmeler Hukuku

 • Bir sözleşme nasıl kurulur?
 • Bir sözleşme yazılı olarak kurulmasa da bağlayıcı mıdır?
 • Sözleşmeye aykırılığın sonuçları nelerdir?

3. Uyuşmazlık Çözümü

 • Uyuşmazlıklarımızı çözerken neleri dikkate almalıyız?
 • Mahkeme yargılaması dışındaki alternatif uyuşmazlık çözüm yolları nelerdir?
 • Tahkim yargılaması nedir ve uluslararası ticarette neden bu kadar önemlidir?

4. Vatandaşlık-Yabancılar Hukuku

 • Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır ve nasıl kaybedilir?
 • Yabancıların Türkiye’de tabi olduğu kurallar nelerdir?
 • Türkiye’deki Suriyelilerin hukuki statüsü nedir?

Çizelge

1. Hafta

 

24 Ocak 25 Ocak 26 Ocak 27 Ocak
10:00-10:50 Ders 1:
Uluslararası Hukuka Giriş
Ders 2:
Uluslararası Örgütler
10:50-11:10 Ara Ara
11:10-12:00 Ders 1:
Uluslararası Hukuka Giriş
Ders 3:
İnsan Hakları
12:00-13:00 Ara Ara
13:00-13:50 Ders 1:
Uluslararası Hukuka Giriş
Ders 2:
Uluslararası Örgütler
Ders 3:
İnsan Hakları
Ders 4:
İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları
13:50-14:10 Ara Ara Ara Ara
14:10-15:00 Ders 2:
Uluslararası Örgütler
Ders 2:
Uluslararası Örgütler
Ders 3:
İnsan Hakları
Ders 4:
İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları

2. Hafta

 

31 Ocak 1 Şubat 2 Şubat 3 Şubat
10:00-10:50 Ders 1:
Özel Hukuka Giriş
Ders 3:
Uyuşmazlık Çözümü
10:50-11:10 Ara Ara
11:10-12:00 Ders 1:
Özel Hukuka Giriş
Ders 3:
Uyuşmazlık Çözümü
12:00-13:00 Ara Ara
13:00-13:50 Ders 1:
Özel Hukuka Giriş
Ders 2:
Sözleşmeler Hukuku
Ders 3: Uyuşmazlık Çözümü Ders 4:
Vatandaşlık-Yabancılar hukuku
13:50-14:10 Ara Ara Ara Ara
14:10-15:00 Ders 2:
Sözleşmeler Hukuku
Ders 2:
Sözleşmeler Hukuku
Ders 4: Vatandaşlık-Yabancılar hukuku Ders 4:
Vatandaşlık-Yabancılar hukuku