Dil: İngilizce

Ders Tanımı

Kullanıcı deneyiminin (UX) temelleri; kullanıcı deneyimde temel terim ve kavramların tanımı. Kullanıcı deneyimi araştırmasına giriş. Keşfetme ve ölçüm odaklı kullanıcı araştırmaları. Kullanıcı deneyiminde kullanılan araştırma yöntemlerine genel bakış. Kullanıcı deneyimi tasarım sürecine ve ilkelerine giriş.

Ders Hedefleri

Bu ders öğrencilere,

  • kullanıcı deneyiminin temel kavramlarıyla tanıtmayı,
  • kullanıcı deneyimi araştırması ve kullanıcı deneyimi tasarımının temellerini öğretmeyi,
  • kullanıcı deneyimi araştırması ve kullanıcı deneyimi tasarımı arasındaki ilişkiyi anlamalarına yardımcı olmayı hedefler.

Aykut Coşkun Yrd. Doç. Dr. Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü

ixd.ku.edu.tr

Günlük yaşam problemlerine kullanıcı merkezli tasarım yöntemlerini uygulayarak daha kaliteli bir yaşama götüren teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri keşfediyoruz.

Araştırma alanları: Endüstriyel tasarım, kullanıcı merkezli tasarım, davranış değişikliği için tasarım, sürdürülebilir tasarım, tasarım teorisi ve metodolojisi, katılımcı tasarım.

Bu ders, Koç Üniversitesi’nde öğretilen Kullanıcı Deneyimi İlkeleri dersinin çevrimiçi bir versiyonu olduğundan, bu beceriler temel olarak dijital tasarım araçları (örneğin Adobe XD ve Miro) kullanılarak uygulanacaktır.

Ders Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:

  • kullanıcı deneyimi araştırması ve kullanıcı deneyimi tasarımının temel kavramlarını kavramış,
  • tipik bir kullanıcı deneyimi araştırması ve kullanıcı deneyimi tasarım sürecine aşina,
  • kullanıcı deneyimi terminolojisi hakkında temel bilgi sahip olacaklardır.

Ders Programı

1. Hafta

 

25 Ocak

26 Ocak 27 Ocak

28 Ocak

10:00-10:50 Ders 1:

Kullanıcı Deneyimine Giriş

Ders yok Alıştırma 3:

Kullanıcılarla görüşme

(bireysel çalışma)

Ders yok
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Ders 2:

Kullanıcı Deneyimi Bileşenleri

Alıştırma 4:

Persona yaratma

(grup çalışması)

12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Etüt 1:

Miro’ya Giriş

Alıştırma 1:

Problem tanımlama

(grup çalışması)

Alıştırma 5:

HMW soruları oluşturma

(grup çalışması)

Ders 4:

Kullanıcı Deneyimi tasarım süreci

13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Ders 3:

Keşif odaklı kullanıcı araştırması

Alıştırma 2:

Keşif odaklı kullanıcı araştırması için soru hazırlama

(grup çalışması)

Sunum 1:

Problem tanımlama, persona ve HMW

Ders 5:

Fikir üretme teknikleri

2. Hafta

 

1 Şubat

2 Şubat 3 Şubat

4 Şubat

10:00-10:50 Alıştırma 6:

Beyin fırtınası

(bireysel ve grup çalışması)

Ders yok Etüt 3:

ADOBE XD’de prototipleme

 

Ders yok
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Alıştırma 7:

Fikir seçimi ve iyileştirme

(grup çalışması)

Alıştırma 9:

Kullanıcı arayüzünün tasarlanması

(grup çalışması)

12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Sunum 2:

Seçilen fikirler

Etüt 2:

ADOBE XD’ye giriş

Ders 7:

Ölçüm odaklı kullanıcı araştırması

Sunum 3:

Proje süreci ve sonuçları

13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Ders 6:

Kullanıcı Deneyimi tasarım ilkeleri

Alıştırma 8:

Kullanıcı akış şeması oluşturma

(grup çalışması)

Alıştırma 10:

Ölçüm odaklı kullanıcı araştırması için soru hazırlama

(grup çalışması)

Sunum 4:

Proje süreci ve sonuçları

Lise Kış Kampı Instagram'da

Lisans öğrencilerimizin aldığı Kullanıcı Deneyimi (UX) Proje dersinde geçen dönem yapılan işlerden bazıları.

Öğrenci projeleri hakkında ayrıntılı bilgi: @ixdresearchgroup