Online Başvuru

Dil: İngilizce

Ders Tanımı

Python programlama dilini kullanarak programlamaya genel bir giriş. Mantıksal olarak sıralı adımları kullanarak problem çözmenin temel bileşenlerini keşfetme ve bunları disiplinlerdeki problemlere uygulama. Programların algoritmik tasarımında ve Python’da uygulanmasında sağlam bir temel kazanın.

Kapsam ve Hedefler

Programlamaya Giriş Kış Kampı, Bilgisayar Bilimi ve kodlama ile ilgilenen lise öğrencilerini hedefliyor. Böyle bir programa katılmak öğrencilere yalnızca kişisel zenginlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda problemleri çözebilmek için “algoritmik düşünme” mantığını geliştirmeye yardımcı olur. Kış Kampı, Python kullanarak bilgisayar algoritması geliştirme, sayısal hesaplamalar, veri görselleştirme ve veri analizi oluşturmayı öğretmeye odaklanmaktadır.

Buket Yüksel Öğretim Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Buket Yüksel, Koç Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Python eğitmenidir. Python programlama dilinde 10 yıldan fazla deneyime sahiptir ve doktorası sırasında da araştırmalarında kullanmıştır. Koç Üniversitesi’nde 3 dönemdir UNIV199 (Python) dersini vermekterdir. Şu anki araştırması Derin Öğrenme kullanarak Nesne İzleme hakkındadır. Araştırma ilgi alanları arasında Sinir Ağları ve Pekiştirmeli öğrenme bulunmaktadır.

Bilgisayarların ve kodlamanın her geçen gün daha geniş bir uygulama alanına sahip olduğu bir dünyada, bilgisayar programlama okuryazarlığı giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu Kış Programı, teknik olmayan ana dallardan öğrencilere bilgisayar programlama okuryazarlığı kazandırmayı amaçlamaktadır, böylece bu becerileri profesyonel yaşamlarında gerçek dünyadaki hesaplama sorunlarına daha verimli çözümler oluşturmak için kullanabilirler.

Bu dersin bir diğer amacı, öğrencilere karmaşık problemleri daha küçük parçalara ayırma ve küçük bileşenlere çözümler bularak genel problemi çözme yollarını vermektir.

İşlenecek Konular

  • Karel the robot ile programlama yapısına genel bakış.
  • Değişkenler, sabitler, operatörler, ifadeler.
  • Akış kontrolü (seçim yapıları).
  • Tekrarlar (döngü yapıları).
  • Kullanıcı tanımlı işlevler.
  • Dizeler, listeler, sözlükler, başlıklar, iç içe geçmiş yapılar.
  • Dosya işleme.
  • Turtle Grafikleri.
  • Plotting.
  • Nesne yönelimli programlama.

Ders Programı

1. Hafta

 

24 Ocak 25 Ocak 26 Ocak 27 Ocak
10:00-10:50 Ders 1: Python’a Giriş Ders Yok Ders 7: Karel While Döngüleri Ders Yok
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Ders 2: IDE Kurulumu Ders 8: While Döngüleri Alıştırmaları (Grup Çalışması)
12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Ders 3: Karel Robot ile Tanışma Ders 5: Karel Kontrol Akışı Ders 9: Karel For Döngüleri Ders 11: Değişkenler, yazdırma, girdi, math kitaplığı
13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Ders 4: Karel Robot (Alıştırma) Ders 6: Kontrol Akışı Alıştırmaları (Grup Çalışması) Ders 10: For Döngüleri Alıştırmaları Ders 12: IF İfadeleri

2. Hafta

 

31 Ocak 1 Şubat 2 Şubat 3 Şubat
10:00-10:50 Ders 13: Döngüler Ders Yok Ders 19: Strings & Listeler Alıştırmaları (Grup Çalışması) Ders Yok
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Ders 14: IF & Döngüler Alıştırmaları Ders 20: Dosyalar
12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Ders 15: Fonksiyonlar Ders 17: Strings Ders 21: Dosyalar (Alıştırma) Ders 23: Turtle Grafikleri
13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Ders 16: Fonksiyonlar (Alıştırma) Ders 18: Listeler Ders 22: Plotting Ders 24: Nesne Yönelimli Programlama