Dil: Türkçe

1. Hafta: Enfeksiyonlar ve Toplum

1. Gün Yüzüne Çıkan Enfeksiyonlar

Önder Ergönül Prof. Dr. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

2. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Kontrol

Sibel Sakarya Prof. Dr. Halk Sağlığı

3. HIV ve AIDS

İlker Kayı Yar. Doç. Halk Sağlığı

4. Koronavirüsler: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği

Füsun Can Prof. Dr. Tıbbi Mikrobiyoloji

5. Enfeksiyonlara Karşı Aşılar ve Aşılama

Özlem Doğan Yar. Doç. Tıbbi Mikrobiyoloji

2. Hafta: Kanser

6. Kanser: Tanımlar, Genel Özellikler

Nazmi Volkan Adsay Prof. Dr. Tıbbi Patoloji

7. Kanserin Biyolojisi ve Genetiği

İbrahim Kulaç Dr. Tıbbi Patoloji

8. Kanserin İlaçla Tedavisindeki Yenilikler

Fatih Selçukbiricik Doç. Dr. Medikal Onkoloji

9. Kanserin Nedenleri, Kanserojen Ajanlar

Yasemin Bölükbaşı Prof. Dr. Radyasyon Onkolojisi

10. Kanserin Epidemiyolojisi ve Teşhisi

Fatih Selçukbiricik Doç. Dr. Medikal Onkoloji

11. Kanser Tedavisinde Son Gelişmeler

Ece Dilege Doç. Dr. Genel Cerrahi

Ders Programı

1. Hafta

 

25 Ocak 26 Ocak 27 Ocak 28 Ocak
10:00-10:50 Ders 1:
Gün Yüzüne Çıkan Enfeksiyonlar
Ders 3:
HIV ve AIDS
10:50-11:10 Ara Ara
11:10-12:00 Ders 1:
Gün Yüzüne Çıkan Enfeksiyonlar
Ders 3:
HIV ve AIDS
12:00-13:00 Ara Ara
13:00-13:50 Ders 2:
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
Ders 4:
Koronavirüsler: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği
Ders 5:
Enfeksiyonlara Karşı Aşılar ve Aşılama
13:50-14:10 Ara Ara Ara
14:10-15:00 Ders 2:
Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
Ders 4:
Koronavirüsler: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği
Ders 5:
Enfeksiyonlara Karşı Aşılar ve Aşılama

2. Hafta

 

1 Şubat 2 Şubat 3 Şubat 4 Şubat
10:00-10:50 Ders 6:
Kanser: Tanımlar, Genel Özellikler
Ders 9:
Kanserin Nedenleri, Kanserojen Ajanlar
10:50-11:10 Ara Ara
11:10-12:00 Ders 6:
Kanser: Tanımlar, Genel Özellikler
Ders 9:
Kanserin Nedenleri, Kanserojen Ajanlar
12:00-13:00 Ara Ara
13:00-13:50 Ders 7:
Kanserin Biyolojisi ve Genetiği
Ders 8: Kanserin İlaçla Tedavisindeki Yenilikler Ders 10:
Kanserin Epidemiyolojisi ve Teşhisi
Ders 11:
Kanser Tedavisinde Son Gelişmeler
13:50-14:10 Ara Ara Ara Ara
14:10-15:00 Ders 7:
Kanserin Biyolojisi ve Genetiği
Ders 8: Kanserin İlaçla Tedavisindeki Yenilikler Ders 10:
Kanserin Epidemiyolojisi ve Teşhisi
Ders 11:
Kanser Tedavisinde Son Gelişmeler