Koç Üniversitesi “Lise İngilizce Kampı” programına Hazırlık derslerini başarıyla tamamlamış ve dil yeterliliği şartlarını sağlayan (CEFR A2, B1 veya B2’nin sonu) 9., 10. ve 11. sınıf öğrencileri başvurabilir.

Gerekli Belgeler

Başvurunun tamamlanması için, başvuru sistemimizdeki evrak yükleme alanına aşağıdaki belgelerin tamamı renkli PDF, PNG veya JPEG olarak yüklenmelidir:

  • Öğrencinin neden programa katılmak istediğini anlatan kısa yazı (Türkçe ya da İngilizce olabilir.) (250-500 kelime)
  • Öğrencinin okulundan talep edeceği, lise boyunca aldığı tüm dersleri kredi ve notlarıyla birlikte gösteren, mühürlü ve onaylı resmi not dökümü (transkript)
  • 1 adet pasaport boyutlarında fotoğraf (arka plan beyaz olmalıdır)
  • İngilizce yeterlilik için belge (Koşullar ve kabul edilen belgeler İngilizce Seviyesinin Belirlenmesi başlığında belirtilmiştir.)
  • Covid Aşı Kartı (MHRS ve e-Nabız sisteminden elektronik aşı kartınızı indirebilirsiniz)
    • Üniversitemiz tarafından sunulan barınma hizmetinin tâbi olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, 02.07.2020 tarihli, 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yükseköğrenim Kurumlarında Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 26. maddesinin, 8. fıkrası uyarınca, üniversitemiz tarafından ilgili kurum ve kuruluşların kişi ve toplum sağlığına ilişkin talimatları doğrultusunda sağlık ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aynı yönetmeliğin 21. maddesinin ilk fıkrasının c bendinde ise kişinin toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede bulaşıcı hastalığı olmaması bir barınma şartı olarak düzenlenmiştir.Anılan düzenlemeler çerçevesinde, yurtlarımızda barınacak öğrencilerden, barınmaya engel bir bulaşıcı hastalıkları olmadıklarını ispat etmeleri amacıyla, e-nabız uygulaması üzerinden oluşturulmuş, COVID-19 aşısı yaptırdıklarını gösterir aşı kartlarını, COVID-19 hastalığını geçirmiş olanların ise hastalığı geçirdiklerini gösteren belgeyi (tanı alma ve izolasyonun sona erdiği tarihi de içerecek şekilde) ibraz etmeleri beklenmektedir. Her hâlde Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya yetkili başka kamu kurumlarının yapacakları düzenlemeler saklıdır.
    • Lise İngilizce Kampı programına katılım sağlayacak öğrencilerin, 3 doz Covid aşısını tamamlanmış olması gerekmektedir. Covid pozitif olduktan sonra henüz 3 ay geçmemişse 3.dozdan muaf olunacaktır.