Programa katılan tüm öğrenciler derslerin işleniş sürecindeki ödev, sınav ve değerlendirmelerden sorumludur.

Derslere devam mecburiyeti vardır. Yüz yüze eğitime katılımı kesinleşmiş öğrencilerin, Covid ve sağlık problemleri sebebiyle eğitime katılamamaları halinde online eğitime katılması beklenmektedir.  Ders değerlendirmeleri Okutmanın belirlediği şartlara bağlı yapılmaktadır.

Programa katılan tüm öğrenciler Üniversitemiz ve YÖK tarafından belirlenen kural ve yönetmeliklerine tabidir. İlgili linkler için tıklayınız.

Ayrıca tüm öğrenciler ve aileleri, program başlamadan önce “Davranış Kuralları Beyannamesi” imzalayacak; belgelerde belirtilen kurallardan programın ilk gününden son gününe kadar sorumlu olacaktır.