Başvuru Şartları

Koç Üniversitesi 2022 Lise Yaz Okulu programına 9., 10., veya 11. sınıf derslerini başarıyla tamamlamış olan ve İngilizce programlar için dil yeterliliği şartlarını sağlayan (CEFR B2 ve üzeri) tüm lise öğrencileri başvurabilir.

Gerekli Belgeler

Başvurunun tamamlanması için, başvuru sistemimizdeki evrak yükleme alanına aşağıdaki belgelerin tamamı renkli PDF, PNG veya JPEG olarak yüklenmelidir:​

 1. Öğrencinin neden programa katılmak istediğini anlatan kısa yazı (Türkçe ya da İngilizce olabilir.) (250-500 kelime)
 2. Öğrencinin okulundan talep edeceği, lise boyunca aldığı tüm dersleri kredi ve notlarıyla birlikte gösteren, mühürlü ve onaylı resmi not dökümü (transkript).
 3. 1 adet vesikalık fotoğraf (arka plan beyaz olmalıdır)
 4. Covid Aşı Kartı (MHRS ve e-Nabız sisteminden elektronik aşı kartınızı indirebilirsiniz)
  1. Üniversitemiz tarafından sunulan barınma hizmetinin tâbi olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, 02.07.2020 tarihli, 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yükseköğrenim Kurumlarında Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 26. maddesinin, 8. fıkrası uyarınca, üniversitemiz tarafından ilgili kurum ve kuruluşların kişi ve toplum sağlığına ilişkin talimatları doğrultusunda sağlık ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Aynı yönetmeliğin 21. maddesinin ilk fıkrasının c bendinde ise kişinin toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede bulaşıcı hastalığı olmaması bir barınma şartı olarak düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler çerçevesinde, yurtlarımızda barınacak öğrencilerden, barınmaya engel bir bulaşıcı hastalıkları olmadıklarını ispat etmeleri amacıyla, e-nabız uygulaması üzerinden oluşturulmuş, COVID-19 aşısı yaptırdıklarını gösterir aşı kartlarını, COVID-19 hastalığını geçirmiş olanların ise hastalığı geçirdiklerini gösteren belgeyi (tanı alma ve izolasyonun sona erdiği tarihi de içerecek şekilde) ibraz etmeleri beklenmektedir. Her hâlde Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya yetkili başka kamu kurumlarının yapacakları düzenlemeler saklıdır.
  2. Lise Yaz Okulu programına yüz yüze katılım sağlayacak öğrencilerin, 3 doz Covid aşısını tamamlanmış olması gerekmektedir. İki doz aşı aşı sonrası Covid pozitif olduktan sonra henüz 3 ay geçmemişse 3.dozdan muaf olunacaktır.
 5. Eğer varsa, İngilizce yeterliliği belgeleyen sınav sonucu*

*Adayda, aşağıda belirtilen belgeler ya da İngilizce seviyesini belirten başka bir belge bulunmuyorsa, izlenecek adımlar için lütfen tıklayınız.

Kabul edilen belgeler:

 • TOEFL/TOEFL Junior
 • IELTS
 • PTE
 • Cambridge tests: FCE, CAE, CPE
 • PLEP Test

Önemli Not: İngilizce sınav sonuçları 1 yıldan eski olmamalıdır.