Eğitmen: Selçuk Keser

Bu derste yaratıcı girişimcilik için problemlerin nasıl yeniden tanımlanabileceğini ve çözüme kavuşturulabileceğini öğreneceksiniz. Yakın gelecekte disiplinler (yetenek ve beceriler) mesleklerden daha önemli olacak ve herkes kendi mesleğini kendisi tasarlayacak.

TAM-SAM-SOM yöntemini kullanarak hizmete hazır gerçek kitlemizi belirleyebilecek, işimizi bir kanvas içerisinde bütün halinde görebilecek, pazardaki alternatif çözümlere nazaran karşılaştırma yaparak kendi işimizi benzersiz, ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilir kılmayı ön görebilmiş olacağız.

Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?

Tasarım Odaklı Düşünme ile Tasarım birbirinden ayrı kavramlardır. Tasarım Odaklı Düşünme “persona” diye adlandırılan canlıların kesin problemlerini empati kurarak tanımlayıp, fikir üreten ve prototipledikten sonra test etme sürecini kapsayan doğrusal olmayan bir metodoloji ve yinelemeli bir süreçtir. 5 yaygın maddesi vardır;

 • Empati
 • Tanımlama
 • Fikir
 • Prototip
 • Test

Yaratıcı Girişimcilik Nedir?

Yaratıcı girişimcilik, yaratıcı endüstrilerden birinde bir iş kurma veya kendinizi serbest meslek sahibi olarak kurma pratiğidir. Yaratıcı girişimcinin odağı, tipik ticari girişimciden veya aslında sosyal girişimciden farklıdır, her şeyden önce yaratıcı veya entelektüel sermayenin yaratılması ve kullanılması ile ilgilenir. Esasen, yaratıcı girişimciler (kendilerine ait ya da diğer insanlara ait) yetenekleriyle yatırımcılardır.

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda her katılımcının bunları yapabilmesi beklenir;

 • Problemi yaşayan müşteri kitlesinin belirlenmesi
 • Problemleri yeniden tanımlama ve inovatif çözümler getirme
 • Prototipleme kavramını, testi ve iterasyonları
 • Yalın kanvas hazırlamayı
 • Kendi yaratıcı işini nasıl kurabileceğini
 • Yaratıcı endüstrileri tanımayı
 • Pasif ve aktif gelir elde etme yöntemlerini belirlemeyi
 • Kitlesel Fonlama gibi yöntemlerle başlangıç sermayesi oluşturabilmeyi

 

1. Hafta

 • Tasarım Odaklı Düşünme kavramına giriş,
 • Yaratıcı Girişimcilik ve Yaratıcı Düşünme Kavramlarının temelleri, dünyadaki örnekler, inovatif çözümler ve basamaklar

2. Hafta

 • TAM-SAM-SOM, “Persona” seçimi,
 • Empati Aşaması,
 • Problemlerin Yeniden Tanımlanması (Asıl Problemi Keşfetme)
 • Fikir Üretme, Prototipleme ve Test Aşamaları

3. Hafta

 • Büyük Resmi Görmek, Yaratıcı Bir İş Kurmak için gerekli tüm temel kavramlar

Lise Yaz Programları Instagram'da Yaratıcı Tasarım Odaklı Düşünme