Dil: İngilizce

* Bu dersimiz İngilizce verildiğinden ders tanımı İngilizce olarak verilmektedir.
* Bu dersimizin Türkçe seçeneği de mevcuttur.

Exploring the Universe: From the Earth to the Stars and Beyond – Tekin Dereli

 

Araştırmacının Yol Haritası – Prof. Dr. Tekin Dereli ile Söyleşi