Dil: İngilizce

* Bu dersimiz İngilizce verildiğinden ders tanımı İngilizce olarak verilmektedir.
* Bu dersimizin Türkçe seçeneği de mevcuttur.

Entrepreneurship – Memet Ünsal (KU Çözüm Ortağı)