Dil: Türkçe

Göç ve Küreselleşme – Çetin Çelik

Bu ders, küreselleşme, göç ve mülteciler ile ilgili ana temaları, tartışmaları ve teorik çerçeveleri sosyolojik bakış açısıyla tanıtmaktadır. Ders boyunca, “Küreselleşme ve göç nasıl ilişkilidir?”, “İnsanları uluslararası sınırların ötesinde göç etmeye iten nedir?”, “Göçmenler ve mülteciler arasındaki farklar nelerdir?” gibi sorulara odaklanılacaktır.