Dil: İngilizce

* Bu dersimiz İngilizce verildiğinden ders tanımı İngilizce olarak verilmektedir.

Legal Philosophy – Yiğit Sayın

Course Description:


Hukuk Felsefesi Dersinde Kısa Bir Bölüm