Dil: Türkçe

* Bu dersin İngilizce seçeneği de mevcuttur.

Nanoteknolojinin Temelleri – Gülay Dereli

Bu derste nanoteknolojinin ve nanomalzemelerin temelindeki fizik ilkeleri tanıtılacak nanoteknolojinin uygulamaları üzerinde özellikle durulacaktır. Koç Üniversitesi Araştırma laboratuvarları tanıtılacaktır. Dersler sırasında öğrencilerle nano konusunda en son bilimsel çalışmalar gözden geçirilip, son buluşlar birlikte tartışılacaktır.