Dil: İngilizce

* Bu dersimiz İngilizce verildiğinden ders tanımı İngilizce olarak verilmektedir.
* Bu dersimizin Türkçe seçeneği de mevcuttur.

Creative Coding – Alpay Sabuncuoğlu

 


Ders Sonunda Yapabilecekleriniz: