Online Başvuru

Dil: İngilizce

Ders Tanımı

Moleküler biyoloji ve genetik lise kış programı, canlı organizmaları moleküler düzeyde yöneten temel kavramları ve süreçleri derinlemesine incelemektedir. Kurs, bir tanışma toplantısıyla başlayarak Moleküler Biyoloji ve Genetik kariyerlerine odaklanan bir soru-cevap oturumuyla sona eren iki haftalık bir yapı üzerine kurulmuştur. Müfredat beş tematik bloğa ayrılmıştır:

Hücre Biyolojisi: Öğrenciler hücrelere giriş yaparak başlarlar, membran yapılarına ve hücrelerin kökenine ve bölünmesine devam ederler.

Moleküler Biyoloji: Kurs moleküler biyolojiye ilerler, yaşamın moleküler bileşenleri olan su, karbonhidratlar, lipidler, proteinler ve enzimlerin yanı sıra DNA ve RNA gibi kilit molekülleri inceler ve moleküler biyolojinin Central Dogması ile sonuçlanır.

Genetik: Genler ve kromozomlara odaklanma, kalıtım desenlerini ve genetik değişiklikleri anlama, mirasın karmaşıklıklarını ve genetik mühendisliğin potansiyelini kavramak için önemlidir.

Ekoloji: Program daha sonra ekolojiye geçer, topluluklar ve ekosistemler içinde türlerin etkileşimini, enerji akışını, karbon döngüsünü, iklim değişikliğini ve endüstride mikroorganizmaların rolünü keşfeder.

Biyoteknoloji ve Biyoinformatik: Son blok, tarım, tıp ve biyolojik bilgilerin yönetimi alanlarında uygulamaları ile biyoteknoloji ve biyoinformatik kesim alanlarını kapsar.

Kurs, programın içeriğini sentezleyen ve öğrencileri MBGE’de daha ileri akademik çalışmalar veya ilgili alanlarda kariyerler için hazırlayan kapsamlı bir sınav ve son dersle sona erer.

Samet Ağca Araştırma Görevlisi Fen Fakültesi
Lisans eğitimini Koç Üniversitesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde ve Kimya bölümü çift anadalıyla 2020 yılında derece ile tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Koç Üniversitesi Gönüllüleri Eğitim Topluluğunda ortaokul öğrencilerine Fen Bilgisi dersleri verdi. Sonrasında lisansüstü eğitiminde Koç Üniversitesinde Dr. Serkan Kır’ın Metabolizma ve Kanser laboratuvarına doktora öğrencisi olarak katıldı. Doktora programının ilk yıllarında katkıda bulunduğu çalışmalar “Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle” ve “Nature” dergilerinde yayınladı. Aktif olarak atrofiye uğrayan kasların tek çekirdek transkriptomunda tümör kaynaklı değişiklikleri üstüne çalışmaktadır.