ÖN BİLGİLENDİRME

Sözleşme Konusu Programın Temel Nitelikleri

İşbu Sözleşme kapsamında UNVEST tarafından Veli’ye sağlanacak olan hizmet, uzaktan ve çevrimiçi (online) ve kampüste olacak şekilde, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğunu kabul ve beyan ettiği; Ortaöğretim 11 veya 12. sınıfı yeni tamamlamış olan ve İnternet Sitesinde belirtilen İngilizce seviye belgelerinden birinin tüm puan şartlarını sağlayan katılımcıların Yaz Programı 2023 kapsamında ve Üniversitenin Yaz Dönemi boyunca; lisans programlarının giriş seviyesinde ve önkoşulu bulunmayan kredili derslerine lisans öğrencileriyle aynı çevrimiçi sınıflarda katılımını içermektedir. Başarıyla tamamlanan dersler katılımcıların Koç Üniversitesi’ne girmesi durumunda katılımcılara kredi muafiyeti sağlayacak; katılımcılar mezuniyet şartlarını sağlamak için bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilecektir.

Program için UNVEST tarafından talep edilen belgeler: Başvuru onay formu, not dökümü (transkript), İngilizce belgesi, Program’a neden katılmak istediğini anlatan kısa yazı ve bir adet vesikalık fotoğraftan oluşmaktadır. Katılımcının bu belgelerden herhangi birini iletmemesi halinde programa kaydı yapılmayacaktır.

 

Sözleşme Konusu Programın Bedeli

Üniversite Öncesi Program’ın yedi haftalık kişi başı ve tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 25.500,00 TL’dir.

Cayma Hakkı

Veli, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Veli’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır.

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Veli’nin “Üniversite Öncesi Program” seçeneğine tıklayarak programı seçip çıkan sayfadaki “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Veli’nin cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.

Cayma Hakkının Kullanımı

Veli cayma hakkını kullandığını, on dört günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak UNVEST’e yöneltecektir. Cayma bildirimi, süresi içerisinde Madde 1.’de belirtilen açık adrese veya Madde 4.1.’de belirtilen elektronik posta adresine gönderilebilir.

UNVEST, Veli’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde Veli’den tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Veli’ye gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Veli’nin hizmeti satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Veli’ye herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. UNVEST, Veli’nin hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz.

 

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Veli, Üniversite Öncesi Program 2023 Programı başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir.

 

Veli, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.

İlaveten, cayma hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Veli’nin onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Veli cayma hakkını kullanamayacaktır.

Covid-19 ve varyantları günümüzde, özellikle eğitim-öğretim sektöründe öngörülemeyen hallerden biri olmaktan çıkmıştır ve Katılımcı’nın yerine yeni bir yüz yüze katılımcı bulunamayacak olması sebebiyle ücret iadesi ve/veya tenkis yapılmayacaktır. Veli bu durumu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Ek olarak, Katılımcı’nın Covide yakalanması halinde, Veli kendisine durumun haber verilmesi ile Katılımcıyı gelip alacaktır. Veli bu hususu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

 1. Sağlayıcının Adı/Unvanı ve MERSİS Numarası

Unvan : UNVEST ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “UNVEST” olarak anılacaktır.)

Vergi No                    : 8930283263

MERSIS No              : 0893028326300015

 1. Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Nitelikleri

İşbu Sözleşme kapsamında UNVEST tarafından Veli’ye sağlanacak olan hizmet, uzaktan ve çevrimiçi (online) ve kampüste olacak şekilde, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğunu kabul ve beyan ettiği; Ortaöğretim 11 veya 12. sınıfı yeni tamamlamış olan ve İnternet Sitesinde belirtilen İngilizce seviye belgelerinden birinin tüm puan şartlarını sağlayan katılımcıların Yaz Programı 2022 kapsamında ve Üniversitenin Yaz Dönemi boyunca; lisans programlarının giriş seviyesinde ve önkoşulu bulunmayan kredili derslerine lisans öğrencileriyle aynı çevrimiçi sınıflarda katılımını içermektedir. Başarıyla tamamlanan dersler katılımcıların Koç Üniversitesi’ne girmesi durumunda katılımcılara kredi muafiyeti sağlayacak; katılımcılar mezuniyet şartlarını sağlamak için bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilecektir.

 

 1. İrtibat Bilgileri

Adres                         : Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon                      : 0212 338 0 850

Elektronik Posta      : highschoolprograms@ku.edu.tr

İnternet Sitesi           : https://highschoolprograms.ku.edu.tr/

İrtibat Kişisi             : Dilek Furuncu

 1. Şikayet Bildirimi İçin İrtibat Bilgileri

Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü, highschoolprograms@ku.edu.tr

 1. Sözleşme Konusu Programın Bedeli

Üniversite Öncesi Program’ın yedi haftalık kişi başı ve tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 25.500,00 TL’dir.

 1. Tüketicilere Yüklenen İlave Maliyet

Yoktur.

 1. İfaya İlişkin Bilgiler/Taahhütler ile Şikayetlere Çözüm Yöntemleri

UNVEST, sözleşmeye Üniversite Öncesi Programına ilişkin hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. Veli, Program ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini UNVEST’in 3. Maddede belirtilen telefon numarasından ve e-posta adresinden UNVEST’e iletebilir. UNVEST, Veli tarafından iletilen her türlü şikâyet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

Program için UNVEST tarafından talep edilen belgeler: Başvuru onay formu, not dökümü (transkript), İngilizce belgesi, Program’a neden katılmak istediğini anlatan kısa yazı ve bir adet vesikalık fotoğraftan oluşmaktadır. Katılımcının bu belgelerden herhangi birini iletmemesi halinde programa kaydı yapılmayacaktır.

 1. Cayma Hakkı

Veli, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Veli’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır.

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Veli’nin “Üniversite Öncesi Program” seçeneğine tıklayarak programı seçip çıkan sayfadaki “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Veli’nin cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.

 1. Cayma Bildiriminin Yapılacağı Açık Adres, Faks Numarası/Elektronik Posta Bilgileri

highschoolprograms@ku.edu.tr

 1. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Veli, Üniversite Öncesi Program 2023 başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir.

Veli, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.

İlaveten, cayma hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Veli’nin onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Veli cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

 1. Depozitolar/Mali Teminatlar ve Şartları

Yoktur.

 1. Covid-19 ve varyantları günümüzde, özellikle eğitim-öğretim sektöründe öngörülemeyen hallerden biri olmaktan çıkmıştır ve Katılımcı’nın yerine yeni bir yüz yüze katılımcı bulunamayacak olması sebebiyle ücret iadesi ve/veya tenkis yapılmayacaktır. Veli bu durumu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Ek olarak, Katılımcı’nın Covide yakalanması halinde, Veli kendisine durumun haber verilmesi ile Katılımcıyı gelip alacaktır. Veli bu hususu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 1. Veli uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilecektir.