ÖN BİLGİLENDİRME

Sözleşme Konusu Programın Temel Nitelikleri

UNVEST tarafından Veli’ye sağlanacak olan hizmet, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğunu kabul ve beyan ettiği; Ortaöğretim 9, 10, veya 11. sınıfı tamamlamış olan katılımcıların Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde (“Kampüs”) Lise Yaz Okulu Programı 2022’ye üniversite giriş seviyesindeki derslerin modellerini görme, İngilizce pratiği, takım çalışması, farkındalık, zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, problem çözme, yaratıcılık, kendine güven, kritik ve analitik düşünme gibi becerileri geliştirme amacıyla katılımlarını içermektedir.

Program için UNVEST tarafından talep edilen belgeler: Başvuru onay formu, not dökümü (transkript), İngilizce belgesi, Program’a neden katılmak istediğini anlatan kısa yazı, sağlık bilgileri (aşı bilgileri ve/veya 3. doz aşısı olmaması durumunda ilgili kişinin son 6 ay içerisinde Covid olduğuna dair belge) ve bir adet vesikalık fotoğraftan oluşmaktadır. Katılımcının bu belgelerden herhangi birini iletmemesi halinde programa kaydı yapılmayacaktır.

 

Sözleşme Konusu Programın Bedeli

Lise Yaz Okulu Program’ın üç haftalık kişi başı ve tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 13.500,00 TL’dir.

Cayma Hakkı

Veli, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Veli’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır.

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Veli’nin “Lise Yaz Okulu” seçeneğine tıklayarak programı seçip çıkan sayfadaki “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Veli’nin cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.

Cayma Hakkının Kullanımı

Veli cayma hakkını kullandığını, on dört günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak UNVEST’e yöneltecektir. Cayma bildirimi, süresi içerisinde Madde 1.’de belirtilen açık adrese veya Madde 4.1.’de belirtilen elektronik posta adresine gönderilebilir.

UNVEST, Veli’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde Veli’den tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Veli’ye gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Veli’nin hizmeti satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Veli’ye herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. UNVEST, Veli’nin hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz.

 

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Veli, Lise Yaz Okulu 2022 Programı başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir.

 

Veli, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.

İlaveten, cayma hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Veli’nin onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Veli cayma hakkını kullanamayacaktır.

Covid-19 ve varyantları günümüzde, özellikle eğitim-öğretim sektöründe öngörülemeyen hallerden biri olmaktan çıkmıştır ve Katılımcı’nın Covid olması halinde karantina süresi boyunca online programa dahil olarak hizmet almaya devam edebilecek olması ve Katılımcı’nın yerine yeni bir yüz yüze katılımcı bulunamayacak olması sebebiyle ücret iadesi ve/veya tenkis yapılmayacaktır. Veli bu durumu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Ek olarak, Katılımcı’nın Covide yakalanması halinde Veli kendisine durumun haber verilmesi ile birlikte Katılımcıyı gelip alacaktır. Veli bu hususu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Sağlayıcının Adı/Unvanı ve MERSİS Numarası

Unvan : UNVEST ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “UNVEST” olarak anılacaktır.)

Vergi No : 8930283263

MERSIS No : 0893028326300015

2. Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Nitelikleri

UNVEST tarafından Veli’ye sağlanacak olan hizmet, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğunu kabul ve beyan ettiği; Ortaöğretim 9, 10, veya 11. sınıfı tamamlamış olan katılımcıların Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde (“Kampüs”) Lise Yaz Programı 2022’ye üniversite giriş seviyesindeki derslerin modellerini görme, İngilizce pratiği, takım çalışması, farkındalık, zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, problem çözme, yaratıcılık, kendine güven, kritik ve analitik düşünme gibi becerileri geliştirme amacıyla katılımlarını içermektedir.

3. İrtibat Bilgileri

Adres : Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : 0212 338 0 850

Elektronik Posta : highschoolprograms@ku.edu.tr

İnternet Sitesi : https://highschoolprograms.ku.edu.tr/

İrtibat Kişisi : Dilek Furuncu

4. Şikayet Bildirimi İçin İrtibat Bilgileri

Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü, highschoolprograms@ku.edu.tr

5. Sözleşme Konusu Programın Bedeli

Lise Yaz Okulu Program’ın üç haftalık kişi başı ve tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 13.500,00 TL’dir.

6. Tüketicilere Yüklenen İlave Maliyet

Yoktur.

7. İfaya İlişkin Bilgiler/Taahhütler ile Şikayetlere Çözüm Yöntemleri

UNVEST, sözleşmeye Lise Yaz Okulu Programına ilişkin hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. Veli, Program ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini UNVEST’in 3. Maddede belirtilen telefon numarasından ve e-posta adresinden UNVEST’e iletebilir. UNVEST, Veli tarafından iletilen her türlü şikayet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

Program için UNVEST tarafından talep edilen belgeler: Başvuru onay formu, not dökümü (transkript), İngilizce belgesi, Program’a neden katılmak istediğini anlatan kısa yazı, sağlık bilgileri (aşı bilgileri ve/veya 3. doz aşısı olmaması durumunda ilgili kişinin son 6 ay içerisinde Covid olduğuna dair belge) ve bir adet vesikalık fotoğraftan oluşmaktadır. Katılımcının bu belgelerden herhangi birini iletmemesi halinde programa kaydı yapılmayacaktır.

 

 

8. Cayma Hakkı

Veli, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Veli’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır.

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Veli’nin “Lise Yaz Okulu” seçeneğine tıklayarak programı seçip çıkan sayfadaki “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Veli’nin cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.

9. Cayma Bildiriminin Yapılacağı Açık Adres, Faks Numarası/Elektronik Posta Bilgileri

highschoolprograms@ku.edu.tr

10. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Veli, Lise Yaz Okulu 2022 Programı başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir.

Veli, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.

İlaveten, cayma hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Veli’nin onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Veli cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

11. Depozitolar/Mali Teminatlar ve Şartları

Yoktur.

12. Covid-19 ve varyantları günümüzde, özellikle eğitim-öğretim sektöründe öngörülemeyen hallerden biri olmaktan çıkmıştır ve Katılımcı’nın Covid olması halinde karantina süresi boyunca online programa dahil olarak hizmet almaya devam edebilecek olması ve Katılımcı’nın yerine yeni bir yüz yüze katılımcı bulunamayacak olması sebebiyle ücret iadesi ve/veya tenkis yapılmayacaktır. Veli bu durumu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

Ek olarak, Katılımcı’nın Covide yakalanması halinde, Veli kendisine durumun haber verilmesi ile birlikte Katılımcıyı gelip alacaktır. Veli bu hususu şimdiden kabul ve taahhüt eder.

13. Veli uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilecektir.