ÖN BİLGİLENDİRME

Sözleşme Konusu Programın Temel Nitelikleri

UNVEST tarafından sağlanacak olan hizmet, uzaktan ve çevrimiçi (online) olarak detayı şu şekildedir; UNVEST tarafından Veli’ye sağlanacak olan hizmet, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğunu kabul ve beyan ettiği; Ortaöğretim 9, 10, 11 veya Ortaöğretim 12. sınıfı tamamlamış olan katılımcıların Lise Kış Kampı Programı 2023’e üniversite giriş seviyesindeki derslerin modellerini görme, İngilizce pratiği, takım çalışması, farkındalık, zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, problem çözme, yaratıcılık, kendine güven, kritik ve analitik düşünme gibi becerileri geliştirme amacıyla katılımlarını içermektedir.

Sözleşme Konusu Programın Bedeli

Lise Kış Okulu Program’ın iki haftalık kişi başı ve tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 17.000,00 TL’dir.

Cayma Hakkı

Veli, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Veli’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır.

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Veli’nin “Lise Kış Kampı” seçeneğine tıklayarak programı seçip çıkan sayfadaki “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Veli’nin cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.

Corona virüs’e ilişkin tedbirler çerçevesinde UNVEST, Sözleşme kapsamındaki Lise Kış Kampı Programı’nı, belirlenen başlangıç tarihine kadar sözleşmesel yükümlülükler kapsamında tahsil edilmiş olan ücretin iadesi şartıyla iptal edebilecek ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Cayma Hakkının Kullanımı

Veli cayma hakkını kullandığını, on dört günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak UNVEST’e yöneltecektir. Cayma bildirimi, süresi içerisinde Madde 1.’de belirtilen açık adrese veya Madde 4.1.’de belirtilen elektronik posta adresine gönderilebilir.

UNVEST, Veli’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde Veli’den tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Veli’ye gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Veli’nin hizmeti satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Veli’ye herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. UNVEST, Veli’nin hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz.

 

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Veli, Lise Kış Kampı 2024 Programı başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir.

Veli, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.

İlaveten, cayma hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Veli’nin onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Veli cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Sağlayıcının Adı/Unvanı ve MERSİS Numarası

Unvan : UNVEST ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “UNVEST” olarak anılacaktır.)

Vergi No : 8930283263

MERSIS No : 0893028326300015

2. Sözleşme Konusu Hizmetin Temel Nitelikleri

UNVEST tarafından sağlanacak olan hizmet, uzaktan ve çevrimiçi (online) olarak detayı şu şekildedir; UNVEST tarafından Veli’ye sağlanacak olan hizmet, Veli’nin Türk Medeni Kanunu uyarınca velisi bulunduğunu kabul ve beyan ettiği; Ortaöğretim 9, 10, 11 veya Ortaöğretim 12. sınıfı tamamlamış olan katılımcıların Lise Kış Kampı 2024’e üniversite giriş seviyesindeki derslerin modellerini görme, İngilizce pratiği, takım çalışması, farkındalık, zaman yönetimi, planlama, koordinasyon, problem çözme, yaratıcılık, kendine güven, kritik ve analitik düşünme gibi becerileri geliştirme amacıyla katılımlarını içermektedir.

3. İrtibat Bilgileri

Adres : Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İSTANBUL

Telefon : 0212 338 0 850

Elektronik Posta : highschoolprograms@ku.edu.tr

İnternet Sitesi : https://highschoolprograms.ku.edu.tr/kis-kamplari/

İrtibat Kişisi : Dilek Furuncu

4. Şikayet Bildirimi İçin İrtibat Bilgileri

Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü, highschoolprograms@ku.edu.tr

5. Sözleşme Konusu Programın Bedeli

Lise Kış Kampı Program’ın iki haftalık kişi başı ve tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 17.000,00 TL’dir.

6. Tüketicilere Yüklenen İlave Maliyet

Yoktur.

7. İfaya İlişkin Bilgiler/Taahhütler ile Şikayetlere Çözüm Yöntemleri

UNVEST, sözleşmeye Lise Kış Kampı Programı’na ilişkin hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. Veli, Program ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini UNVEST’in 3. Maddede belirtilen telefon numarasından ve e-posta adresinden UNVEST’e iletebilir. UNVEST, Veli tarafından iletilen her türlü şikayet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır.

 

8. Cayma Hakkı

Veli, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Veli’nin cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır.

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Veli’nin “Lise Kış Kampı” seçeneğine tıklayarak programı seçip çıkan sayfadaki “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Veli’nin cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.

Corona virüs’e ilişkin tedbirler çerçevesinde UNVEST, Sözleşme kapsamındaki Lise Kış Kampı Programı’nı, belirlenen başlangıç tarihine kadar sözleşmesel yükümlülükler kapsamında tahsil edilmiş olan ücretin iadesi şartıyla iptal edebilecek ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

9. Cayma Bildiriminin Yapılacağı Açık Adres, Faks Numarası/Elektronik Posta Bilgileri

highschoolprograms@ku.edu.tr

10. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Veli, Lise Kış Kampı 2024 Programı başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir.

Veli, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.

İlaveten, cayma hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Veli’nin onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Veli cayma hakkını kullanamayacaktır.

 

11. Depozitolar/Mali Teminatlar ve Şartları

Yoktur.

12. Veli uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilecektir.