Online Başvuru

Dil: İngilizce

Ders Tanımı

Python programlama dilini kullanarak programlamaya genel bir giriş. Mantıksal olarak sıralı adımları kullanarak problem çözmenin temel bileşenlerini keşfetme ve bunları disiplinlerdeki problemlere uygulama. Programların algoritmik tasarımında ve Python’da uygulanmasında sağlam bir temel kazanın.

Kapsam ve Hedefler

Programlamaya Giriş Kış Kampı, Bilgisayar Bilimi ve kodlama ile ilgilenen lise öğrencilerini hedefliyor. Böyle bir programa katılmak öğrencilere yalnızca kişisel zenginlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda problemleri çözebilmek için “algoritmik düşünme” mantığını geliştirmeye yardımcı olur. Kış Kampı, Python kullanarak bilgisayar algoritması geliştirme, sayısal hesaplamalar, veri görselleştirme ve veri analizi oluşturmayı öğretmeye odaklanmaktadır.

Buket Yüksel Öğretim Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Buket Yüksel, Koç Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Python eğitmenidir. Python programlama dilinde 10 yıldan fazla deneyime sahiptir ve doktorası sırasında da araştırmalarında kullanmıştır. Koç Üniversitesi’nde 4 yıldır UNIV199 (Python) ve çeşitli Bilgisayar Mühendisliği dersleri vermektedir. Şu anki araştırması Derin Öğrenme kullanarak Nesne İzleme hakkındadır. Araştırma ilgi alanları arasında Sinir Ağları ve Pekiştirmeli öğrenme bulunmaktadır.

Bilgisayarların ve kodlamanın her geçen gün daha geniş bir uygulama alanına sahip olduğu bir dünyada, bilgisayar programlama okuryazarlığı giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu Kış Programı, teknik olmayan ana dallardan öğrencilere bilgisayar programlama okuryazarlığı kazandırmayı amaçlamaktadır, böylece bu becerileri profesyonel yaşamlarında gerçek dünyadaki hesaplama sorunlarına daha verimli çözümler oluşturmak için kullanabilirler.

Bu dersin bir diğer amacı, öğrencilere karmaşık problemleri daha küçük parçalara ayırma ve küçük bileşenlere çözümler bularak genel problemi çözme yollarını vermektir.

İşlenecek Konular

  • Değişkenler, sabitler, operatörler, ifadeler.
  • Akış kontrolü (seçim yapıları).
  • Tekrarlar (döngü yapıları).
  • Kullanıcı tanımlı işlevler.
  • Dizeler, listeler, sözlükler, başlıklar, iç içe geçmiş yapılar.
  • Dosya işleme.
  • Turtle Grafikleri.
  • Plotting.