Psychology
Online Başvuru

Dil: İngilizce

Ders Tanımı

Bu dersin amacı, öğrencilere psikolojinin insan davranışı, bilişi ve duyguları ile ilgili konuları nasıl incelediğine dair bir bakış açısı sağlamaktır. Ders boyunca, gelişimsel, sosyal, bilişsel ve klinik psikoloji dahil olmak üzere farklı psikoloji alt alanlarını tanıtılacaktır.

Öğrenciler bu dersin sonunda, psikolojinin farklı türden sorularla nasıl başa çıktığı, bazı temel psikolojik süreçlerin nasıl meydana geldiği ve insan davranışını nasıl etkiledikleri gibi konular hakkında fikir edinecektir. Öğrenme, hafıza, duygular ve algı, sosyal ilişkiler ve psikolojik bozukluklar bunlardan bazılarıdır.Hande Özlem Atar Araştırma Görevlisi
Hande Özlem Atar, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Bilişsel Psikoloji alanında doktora öğrencisidir. 2020 yılında MEF Üniversitesi’nde Psikoloji alanında yüksek onur öğrencisi olarak lisans eğitiminden mezun olmuştur. 2022 yılında Koç Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji alanından mezun olarak burada doktora eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans tezinde kişilerin Covid-19 pandemisi sırasında kural ihlallerine karşı ahlaki yargılarını ve duygusal tepkilerini (örn. kızgınlık ve iğrenme) çalışmıştır. Araştırma alanları içerisinde ahlaki karar verme ve yargılar, ahlaki duygular, sosyal biliş, uyum davranışı ve kimlik konuları bulunmaktadır.