KOD

DERS ADI

BÖLÜM

EĞİTMEN

AÇIKLAMA

TARİH VE SAAT

ACCT 201 FİNANSAL MUHASEBE 01 GEORGIOS EMMANOUIL IATRIDIS Muhasebe ve defter tutma, muhasebe temel denklemi, çift yanlı kayıt yönteminin kuralları ve işleyişi, günlük defter kayıtları ve büyük deftere aktarılması, düzeltme kayıtları ve temel mali tabloların (bilanço, gelir, tablosu ve özkaynak değişim tablosu) hazırlanması. Ticari işletmelerde muhasebenin işleyişi, kasa, alacaklar ve alacak senetleri, stoklar, satılan mal maliyeti hesaplarının özellikleri, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, kısa vadeli borçlar ve bordro muhasebesi. Pazartesi, Salı
8:30 – 11:15
ARBC 201 ARAPÇA I: BAŞLANGIÇ 01 MAZEN RABIA Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
14:30  – 15:45
ASIU 100 EDEBİYAT VE TOPLUM 01 ANAIS AMANDINE FUSARO Toplumsal düşüncelerin yaratıcı imgelem tarafından nasıl ifade ve temsil edildiğinin incelenmesi. Bir dizi edebi metin, film, görsel temsil ve belli bir tema ya da birbirine bağlı çeşitli temalarla ilgili yazılmış makalelerle tanışma. Feminizm, küreselleşme, göç, çevrecilik, postkolonyalizm, milliyetçilik gibi temalara odaklanma. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
1:00 – 2:15
CHIN 201 ÇİNCE I: BAŞLANGIÇ 01 MEHTAP ATALI DAĞTEKİN Temel gramer ve sözcük bilgisi, dinleme ve konuşma becerileri. Gazete, şiir, ve özgün metinleri okuma. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
14:30  – 15:45
ECON 101 MİKROEKONOMİYE GİRİŞ 01 ALPER YILMAZ İnsan davranışı ve rasyonalite; kaynak kısıtı altında bireysel karar süreçlerinin temel ilkelerine giriş; piyasa ekonomisinin işleyişi: talep, arz ve piyasa dengesi;  fiyat mekanizması ve kaynakların dağılımı; ekonomik etkinlik, piyasada farklı rekabet biçimleri ve kamu müdahalesi. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
10:00  – 11:15
ETHC 105 ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM 01 ELİS ŞİMŞON Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı,  köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi.  Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
13:00  – 14:15
ETHC 105 ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM 02 ELİS ŞİMŞON Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı,  köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi.  Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
14:30  – 15:45
ETHC 113 ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI 01 NALAN SARAÇ Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
8:30  – 9:45
ETHC 113 ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI 02 NALAN SARAÇ Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
10:00  – 11:15
FREN 201 FRANSIZCA I: BAŞLANGIÇ 01 HİLAL ÜÇÜNCÜ Hedef dilde temel iletişimin geliştirilmesi amacıyla dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve de Fransız kültürünün yeni başlayanlara tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
13:00  – 14:15
FREN 201 FRANSIZCA I: BAŞLANGIÇ 02 HİLAL ÜÇÜNCÜ Hedef dilde temel iletişimin geliştirilmesi amacıyla dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve de Fransız kültürünün yeni başlayanlara tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
16:00  – 17:15
HUMS 120 HAKİKAT VE POLİTİKA 01 ANDREA ROSSI Hakikat ve iktidar ilişkilerinin Eski Yunan’dan 20. yüzyıla süregelen felsefe tarihinde incelenmesi. Bilgi ve siyasal otorite arası ilişkilerin Plato, Descartes, Kant, Rousseau, Nietzsche, Marx gibi düşünürlerin temel metinlerinde ele alınışının değerlendirilmesi. Felsefi ve teolojik dünya görüşlerine dayanmaları üzerinden bu ilişkilerin çeşitli yönetim modelleri bağlamında incelenmesi. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
10:00  –11:15
HUMS 120 HAKİKAT VE POLİTİKA 02 ANDREA ROSSI Hakikat ve iktidar ilişkilerinin Eski Yunan’dan 20. yüzyıla süregelen felsefe tarihinde incelenmesi. Bilgi ve siyasal otorite arası ilişkilerin Plato, Descartes, Kant, Rousseau, Nietzsche, Marx gibi düşünürlerin temel metinlerinde ele alınışının değerlendirilmesi. Felsefi ve teolojik dünya görüşlerine dayanmaları üzerinden bu ilişkilerin çeşitli yönetim modelleri bağlamında incelenmesi. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
11:30  –12:45
ITAL 201 İTALYANCA I: BAŞLANGIÇ 01 PAOLA MARTANI İtalyancaya yeni başlayan öğrencilerin, temel iletişim için gereksindikleri dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve de gündelik İtalyan kültürünün tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
8:30 – 9:45
ITAL 201 İTALYANCA I: BAŞLANGIÇ 02 PAOLA MARTANI İtalyancaya yeni başlayan öğrencilerin, temel iletişim için gereksindikleri dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) ve de gündelik İtalyan kültürünün tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
10:00  –11:15
LANG 290 İŞARET DİLİ I 01 HASAN DİKYUVA İşitme ve konuşma engelli bireylerin toplumda iletişim olanaklarını arttırabilmek için üniversite mezunları arasında işaret dilini bilenlerin sayısının arttırılmasını sağlamak  ve böylece bu eğitimi alan kişilerin mezun olduktan sonra iş  yaşamlarında işitme engellilerle karşılaşmalarında onların ihtiyaçlarının kolaylıkla iletişim yolu olan işaret diliyle sağlama yeteneği kazandırma. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
13:00 –14:15
MATH 101 SONLU MATEMATİK 01 DOĞAN BİLGE Lineer cebir ve matris teorisi, finans matematiği, olasılık teorisinin temelleri ve hesaplanması, oyun teorisi. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
10:00  –11:15
PSA Problem Oturumu: Salı
17:30 PM – 18:45 PM
MATH 106 KALKÜLÜS I 1 DOĞAN BİLGE Limit ve süreklilik; Türev ve türevlenebilir fonksiyonların özellikleri; Ortalama değer teoremleri; Taylor açılımı formülü; Azami değerler; belirsiz integraller ve integral kuralları; Riemann integrali ve Kalkülüsün temel teoremi; L’Hospital kuralı; Has olmayan integraller. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
14:30  –15:45
PSA Problem Oturumu: Çarşamba
5:30  – 6:45
MATH 107 DOĞRUSAL CEBİRE GİRİŞ 01 MEHMET SARIDERELİ Vektörler; matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; doğrusal dönüşümler; diklik; karmaşık sayı işlemleri; özdeğer problemleri. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
13:00  –14:15
PSA Problem Oturumu: Perşembe
17:30  – 18:45
MBGE 200 BİYOLOJİYE GİRİŞ 01 İBRAHİM BARIŞ Biolojinin ilkeleri; molekuler ve hucre biolojisi. Hucre yapisi ve gorevlerine giris. Genetik, bioenergetics, anatomi ve fizyoloji: bioteknolojiye giris. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
11:30  –12:45
RUSS 201 RUSÇA I: BAŞLANGIÇ 01 INNA KÖSELİ Rusçaya yeni başlayan öğrencilere, temel iletişim için gereken dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) verilmesi ve de gündelik Rus kültürünün tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
10:00  –11:15
RUSS 201 RUSÇA I: BAŞLANGIÇ 02 INNA KÖSELİ Rusçaya yeni başlayan öğrencilere, temel iletişim için gereken dört dil becerisinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) verilmesi ve de gündelik Rus kültürünün tanıtılması. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
11:30  –12:45
SOCI 100 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 01 TBA Toplum bilimiyle ilgili temel kavramlar, yöntemler ve yaklaşımlara giriş.  Sosyal, kültürel ve politik sistemler ve yapılar ve sosyal çatışma ve sosyal  kurumlar üzerinde durur. Tartışılacak konu başlıkları arasında, aile, eğitim, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite, toplumsal sınıf, ekonomi, örgütler, sosyal gruplar, yaşlanma ve kuşaklar yer alır. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
16:00  –17:15
UNIV 199 PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ 01 BUKET YÜKSEL Python programlama dilini kullanarak programlamaya genel bir giriştir. Mantıksal olarak sıralanmış adımları kullanarak problem çözmenin temel bileşenleri keşfedilir ve bunlar disiplinler arası problemlere uygulanır. Programların algoritmik tasarımında ve Python’da uygulanmasında sağlam bir temel kazanılır. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe
11:30  –12:45
LABA Laboratuvar: Pazartesi
17:30  – 18:45