Program Tarihleri

Program 27 Haziran – 14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak ve (dersler) toplamda 7 hafta sürecektir.

 

Detaylar

  • 1 öğrenci en fazla 2 ders alabilir.
  • Tüm dersler Koç Üniversitesi öğretim elemanları tarafından verilecek ve kayıtlı üniversite öğrencilerimizle birlikte alınacaktır.
  • 2022 Yaz Dönemi’nde (Türkçe alan dersleri dışında) tüm dersler İngilizce verilecektir.
  • Başarıyla tamamlanan dersler öğrencinin Koç Üniversitesi’ne girmesi durumunda öğrenciye kredi muafiyeti sağlar*; öğrenciler mezuniyet şartlarını sağlamak için bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir.
  • Ayrıca katılımcılar “Lise Yaz Okulu” ve “Lise İngilizce Kampı” öğrencileriyle birlikte ders dışı aktivitelere katılabilir.

* Not: Her bir ders için dönem sonu not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrenciler derslerini başarıyla tamamlamış kabul edilir.