Language: Turkish

* Since this course is given in Turkish, the course description is given in Turkish.
* This course is also available in English.

Nanoteknolojinin Temelleri – Gülay Dereli

Bu derste nanoteknolojinin ve nanomalzemelerin temelindeki fizik ilkeleri tanıtılacak nanoteknolojinin uygulamaları üzerinde özellikle durulacaktır. Koç Üniversitesi Araştırma laboratuvarları tanıtılacaktır. Dersler sırasında öğrencilerle nano konusunda en son bilimsel çalışmalar gözden geçirilip, son buluşlar birlikte tartışılacaktır.