UNVEST işbu Sözleşme doğrultusunda kendisine iletilen iletişim bilgileri doğrultusunda Katılımcılarla iletişim kurabilecek, ticari ileti gönderebilecek ve bu bilgileri İYS’ye (İleti Yönetim Sistemi, iys.org.tr) onaylı iletişim adresleri olarak kaydedecektir. Kullanıcılar iyg.org.tr adresi üzerinden e-devlet bilgileri ile giriş yaparak verdikleri izinleri yönetebileceklerdir.