Akademik Kadro

Hande Özlem Atar
Araştırma Görevlisi - Psikoloji

Hande Özlem Atar, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Bilişsel Psikoloji alanında doktora öğrencisidir. 2020 yılında MEF Üniversitesi’nde Psikoloji alanında yüksek onur öğrencisi olarak lisans eğitiminden mezun olmuştur. 2022 yılında Koç Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji alanından mezun olarak burada doktora eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans tezinde kişilerin Covid-19 pandemisi sırasında kural ihlallerine karşı ahlaki yargılarını ve duygusal tepkilerini (örn. kızgınlık ve iğrenme) çalışmıştır. Araştırma alanları içerisinde ahlaki karar verme ve yargılar, ahlaki duygular, sosyal biliş, uyum davranışı ve kimlik konuları bulunmaktadır.

Buket Yüksel
Öğretim Görevlisi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Buket Yüksel, Koç Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Python eğitmenidir. Python programlama dilinde 10 yıldan fazla deneyime sahiptir ve doktorası sırasında da araştırmalarında kullanmıştır. Koç Üniversitesi’nde 4 yıldır UNIV199 (Python) ve çeşitli Bilgisayar Mühendisliği dersleri vermektedir. Şu anki araştırması Derin Öğrenme kullanarak Nesne İzleme hakkındadır. Araştırma ilgi alanları arasında Sinir Ağları ve Pekiştirmeli öğrenme bulunmaktadır.

Cem Veziroğlu
Asst. Prof. - Hukuk Fakültesi

Cem Veziroğlu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ticaret hukuku alanında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü’nde bağlı akademisyen, Hukuk Okulları Küresel Ligi Çevre Düzenleme Araştırma Grubu üyesi ve NASAMER Hukuk Blogu’nun baş editörü olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi’nden Magister Juris ünvanını, İstanbul Üniversitesi’nden ise doktora derecesini aldı. AB, Dünya Bankası ve British Council tarafından finanse edilen çeşitli uluslararası projelere katkıda bulundu. Araştırma alanları arasında şirketler hukuku, tahkim hukuku, sürdürülebilirlik ve iş hukuku yer almaktadır.

Yiğit Sayın
Dr. Öğretim Üyesi - Hukuk Fakültesi

Yiğit Sayın, lisans derecesini 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, LLM derecesini ise 2001 yılında Warwick Üniversitesi’nden ‘Uluslararası Ekonomi Hukuku’ alanında almıştır. Birkaç yıl avukatlık ve hukuk müşavirliği yaptıktan sonra 2003 yılında önce İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ‘özel hukuk’ alanında doktora eğitimine başladı, ardından da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak katıldı. 2009 yılında özel hukuk alanında doktorasını tamamlayarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. Yiğit Sayın’ın çalışmaları genel olarak ‘Roma Hukuku’ ve özel olarak da ‘Kölelik hukuku’ üzerine odaklanmaktadır. Kendisi, yurt içi ve yurt dışında, Roma Hukuku, Avukatlık Hukuku, Hukuk Tarihi, Uluslararası İşlemlerin Hukuki Yönleri, Uluslararası Ticaret Hukuku, Hukuk & Teknoloji ve Hukuk Felsefesi alanlarında lisans ve lisansüstü düzeyinde dersler vermiştir. Yiğit Sayın ayrıca SIHDA (Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité) üyesidir.

Furkan Doğan
Öğretim Görevlisi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Furkan Doğan, 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı sene Sabancı Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisansa başladı ve 2020 yılında Eşleşme Teorisi üzerine tezini tamamladı. Güncel durumda, Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde Doç Dr. Özgür Yılmaz’ın danışmanlığı altında doktora programına devam etmektedir. Çalışmalarını Eşleşme Teorisi ve Piyasa Dizaynı konularında sürdürmektedir.

Samet Ağca
Araştırma Görevlisi - Fen Fakültesi

Lisans eğitimini Koç Üniversitesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde ve Kimya bölümü çift anadalıyla 2020 yılında derece ile tamamladı. Lisans eğitimi boyunca Koç Üniversitesi Gönüllüleri Eğitim Topluluğunda ortaokul öğrencilerine Fen Bilgisi dersleri verdi. Sonrasında lisansüstü eğitiminde Koç Üniversitesinde Dr. Serkan Kır’ın Metabolizma ve Kanser laboratuvarına doktora öğrencisi olarak katıldı. Doktora programının ilk yıllarında katkıda bulunduğu çalışmalar “Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle” ve “Nature” dergilerinde yayınladı. Aktif olarak atrofiye uğrayan kasların tek çekirdek transkriptomunda tümör kaynaklı değişiklikleri üstüne çalışmaktadır.

Ceyda Oğuz
Prof. Dr. - Mühendislik Fakültesi

Ceyda Oğuz, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Profesörüdür. Koç Üniversitesi’ne katılmadan önce, 1993-2004 yılları arasında Hong Kong Politeknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Prof. Oğuz, üretim ve bilgisayar sistemlerinde biyoenformatik, lojistik ve çizelgeleme alanlarında araştırmalar yürütmektedir. , sürdürülebilirliğe önem vererek. Uzmanlığı, algoritma tasarımı ve sistem modellemenin yanı sıra, karmaşık sistemlere hesaplamalı yöntemler aracılığıyla optimizasyon ve/veya yaklaşık çözümler sağlamayı içermektedir. Prof. Dr. Oğuz, yukarıda belirtilen alanlarla ilgili olarak TÜBİTAK tarafından finanse edilen, Hong Kong ve Avrupa hükümetlerinin ortaklaşa yürüttüğü birçok araştırma projesine katılmıştır. Operations Research, Journal of Scheduling, Computers and Operations Research ve European Journal of Operational Research gibi hakemli dergilerde yayınları bulunmaktadır. Prof. Dr. Oğuz, Journal of Scheduling dergisinin yardımcı editörlüğünü yürütmektedir. 2023 yılında “Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 42. Ulusal Kongresi”nde genel konuşmacı olarak yer aldı ve 2012 yılında EURO XXV – 25. Avrupa Yöneylem Araştırması Konferansında “Hesaplamalı Biyoloji ve Yöneylem Araştırması” konusunda açılış konuşmacısı olarak yer aldı. “Hesaplamalı Biyoloji, Biyoinformatik ve Tıpta Yöneylem Araştırması EURO Çalışma Grubu”nun kuruluşunda yer aldı ve 2006 yılından bu yana grubun sekreteri ve saymanı olarak görev yapıyor.