Başvuru Süreci​ ​

Koç Üniversitesi 2023 Yaz Dönemi “Pre-College” derslerine 11. veya 12. sınıfı başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlilik şartlarını sağlayan tüm lise öğrencileri katılabilir.

Gerekli Belgeler

Başvurunun tamamlanması için, başvuru sistemimizdeki evrak yükleme alanına aşağıdaki belgelerin tamamı renkli PDF veya JPEG olarak yüklenmelidir:​

  • Öğrencinin neden programa katılmak istediğini anlatan kısa yazı (Türkçe ya da İngilizce olabilir.) (250-500 kelime)
  • Öğrencinin okulundan talep edeceği, lise boyunca aldığı tüm dersleri kredi ve notlarıyla birlikte gösteren, mühürlü ve onaylı resmi not dökümü (transkript).
  • Başvuru Onay Formu: ​Başvuru alanından bilgisayara indirilebilir.
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Varsa SAT, IB, AP, A Level vb. sınav/diploma sonuçları
  • İngilizce yeterliliği belgeleyen sınav sonucu: Aşağıda listelenmiş belgelerden biri olmalıdır.

Geçerli belgeler ve sağlanması gereken asgari puanlar:

  • TOEFL IBT: 120 üzerinden 80 puan & “Writing” bölümünden en az 20 puan. (Türkiye için sadece devlet üniversitelerinden alınmış olan test sonuçları kabul edilmektedir.) (Sınavın geçerlilik süresi 2 yıldır.)
  • YDS/ÜDS/E-YDS: 100 üzerinden 80 puan (Sınavın geçerlilik süresi 5 yıldır.)
  • PTE Academic (Pearson Test of English): 90 üzerinden 60 puan (Sınavın geçerlilik süresi 2 yıldır.)
  • CAE: C (Sınavın geçerlilik süresi 3 yıldır.)

Başvuru Tarihleri ve Başvuru Formu

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2023

Son başvuru tarihine kadar yapılan başvurular (tüm evraklar eksiksiz olmak koşulu ile) değerlendirmeye alınacaktır.

Kurallar ve Sorumluluklar

Programa katılan tüm öğrenciler, seçtikleri ders veya derslerin işleniş sürecindeki ödev, sınav ve değerlendirmelerden sorumludur.

Derslere devam mecburiyeti dersi veren öğretim üyesinin belirlediği şartlara bağlıdır.

Programa katılan tüm öğrenciler Üniversitemiz ve YÖK tarafından belirlenen kural ve yönetmeliklere tabidir. İlgili linkler için tıklayınız.

Ayrıca tüm öğrenciler ve aileleri, program başlamadan önce “Davranış Kuralları Beyannamesi” imzalayacak; belgelerde belirtilen kurallardan programın ilk gününden son gününe kadar sorumlu olacaktır.