Dil: Türkçe

Felsefeye Giriş – Erhan Demircioğlu

 

Felsefi düşünme, evrenin en temel özelliklerini ve bizlerin onun içerisindeki yerimizi anlamaya yönelik bir düşünce türüdür. Bu haliyle ne hafife alınmalı ne de katıksız bir profesyonel alan olarak görülmeli. Felsefi düşünme “hiçbir yer”den geliyor değildir, “soyut”, “izole”,“belirsiz” ve “pratik gerçeklikle tüm temasını yitirmek” zorunda değildir. Tam tersine, sıradan düşünme biçimlerinden ortaya çıkar ve çoğu düşünen varlıklar, hayatlarının bir noktasında felsefi düşünceyi tetikleyen sorunlar ile karşılaşırlar. Felsefi düşünme, sıradan düşünmenin sistematik ve rasyonel bir gelişimi olarak görülebilir. Bir sorun hakkında düşündünüz (diyelim ki bir yargıda bulunuyorsunuz, “bu adildir”), bir sorun ile karşılaştınız (birisi sizin yargınıza karşı çıkıyor ve “adalet nedir?” diye soruyor), sorunu rasyonel bir şekilde çözmeye çalıştınız (bir hipotez: adalet, benim iyiliğim için olandır. Bunun doğru olup olmadığını inceleyelim) ve işte, tam olarak felsefi düşünmenin kapılarının önünde duruyorsunuz. Bu ders, öğrencilerin felsefi düşüncenin, sıradan düşünme ile bir arada olduğunu kavramaları amacıyla tasarlanmıştır.