Dil: Türkçe

* Bu dersin İngilizce seçeneği de mevcuttur.

Pazarlama Yönetimi – Nükhet Harmancıoğlu Gür

Bu ders pazarlama yönetimi ve pazarlamanın toplumdaki rolü hakkında geniş bir anlayış sağlamak için tasarlanmıştır. Pazarlama yönetiminin özü, pazarlama sorunlarını değerlendirmek ve çözmektir. Profesyonel olmayan insanlar tarafından algılanabileceği gibi, pazarlama basitçe sezgi tarafından yönetilemez. Benzer şekilde, pazarlama yönetimi dersi sadece ezberlenecek bir içeriğe sahip değildir.

Ders içeriği kabaca iki bölüme ayrılabilir. İlk bölüm pazarlama kararlarının altında yatan kavramlar, araçlar ve analizlere odaklanmaktadır. Pazarlama stratejilerini, tüketici davranışını ve çevre ile karar alıcı arasındaki bilgi bağlantısını inceleyeceğiz. Dersin ikinci bölümünde pazarlama kararları vermek için bu kavram, araç ve analizlerin kullanılması ele alınmaktadır. Pazarlama karmasının ürün, fiyat, yer (dağıtım) ve tanıtım (iletişim) öğelerini inceleyeceğiz. Bu unsurların tasarımı tüketicilere ulaşmak için tutarlı olmalıdır.

İşletme bölümündeki her ders bir bakıma bir strateji dersidir; diğer bir deyişle, bir işletme öğrencisi olarak çalıştığınız her şeyde ve bir iş adamı olarak tüm kararlarınızda, bir şirketin genel planına, özellikle hedeflerine ve bu hedeflere ulaşmak için kullanacağı avantajlara ve kurumsal güçlü yönlere dikkat etmelisiniz. Pazarlamayı (hem strateji hem de yürütme açısından), diğerlerinden –mesela  kurumsal stratejiden– ayıran şey, tek bir kelimeyle özetlenebilir: MÜŞTERİLER. Pazarlamanın birincil görevi, müşteriye değer yaratarak ve bu değeri aktararak şirketin genel iş hedefine ulaşmaktır. Bu nedenle, ders boyunca sürecin her iki ucunu da daima göz önünde bulundurmamız gerekecek: Şirket ne elde etmeye çalışıyor? Müşteri ne istiyor?

Dersin Hedefleri

  • Pazarlama alanı ile ilgili işletme terimleri ve kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.
  • Pazarlama ortamını anlamak, müşteri ihtiyaçlarını ve davranışlarını incelemek ve planlama sürecinde ürün, fiyatlandırma, yer ve tanıtım kararlarının değerini kavramak.
  • Pazarlama problemlerini analiz edebilme ve belirli problemleri çözmek için pazarlama kavramlarını, araçlarını ve tekniklerini uygulayabilme.
  • “Gerçek dünyaya” hazırlanırken sınıfta etik ve mesleki davranış sergilemek.