1. Dönem: Ekonomiye Giriş

Dil: İngilizce

Tarihler: 26 Temmuz – 6 Ağustos 2021


Ders Tanımı

Ekonomi Kampı lise öğrencilerinde ekonomi konusunda bir farkındalık yaratma amacını taşımaktadır. Bu kapsamda ders öğrencilere ekonominin temel kavramlarını tanıtmayı ve günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz ekonomik olayları daha iyi anlayabilmek için gerekli altyapıyı kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dersin ilk modülü ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen mikroekonomi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu kısımda tüketicilerin tüketim, firmaların üretim kararları altında yatan temel faktörleri incelenecek ve pazar mekanizmasının nasıl işlediği görülecektir. Bu noktada arz ve talep kavramları tanıtılarak, pazarlarda fiyatların nasıl oluştuğu ve farklı pazar yapıları altında firmaların ve endüstrilerin nasıl işledikleri çalışılacaktır.

Dersin ikinci modülü ekonomiyi bir bütün olarak ele alan makroekonomi alanına yoğunlaşacaktır. Bu kısımda milli gelir, toplam tüketim, toplam üretim, toplam tasarruf, işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme gibi konular tartışılacak, ekonomideki dalgalanmaları kontrol altında tutabilmek için kullanılan mali politikalar ve para politikalarının mekanizmaları incelenecek ve ülkeler arasındaki ticari ve finansal hareketlerin makroekonomik etkilerini görülecektir.

Öğretim Üyesi
Alper Yılmaz Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Alper Yılmaz, uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırması alanlarında 20 seneden fazla tecrübeye sahiptir. Lisans derecesini endüstri mühendisliği alanında ODTÜ’den, yüksek lisans derecesini ise Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden alan Yılmaz, doktorasını tarım ve kaynak ekonomileri alanında University of California, Davis’te tamamlamış, uluslararası iktisat alanında uzmanlaşmıştır.
Doktora sonrasında PwC’ın (önceki adıyla PricewaterhouseCoopers) New York ofisinde transfer fiyatlandırması alanında çalışmaya başlamış, sonrasında Adecco Grubu’nun aynı alandan sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2011-2018 yılları arasında EY’ın (önceki adıyla Ernst & Young) Türkiye ayağında transfer fiyatlandırması ülke lideri ve şirket ortağı olarak çalışmış, aynı zamanda firmanın Orta ve Doğu Avrupa Transfer Fiyatlandırması bölge liderliği ve New York’taki Avrupa masasının yöneticiliğini yapmıştır. Yılmaz, 2019 yılından beri Koç Üniversitesi’nde temel ekonomi dersleri vermektedir.
Aynı zamanda profesyonel caz müzisyeni, basçı ve besteci olan Alper Yılmaz’ın kendi adına ve içinde yer aldığı albümler bulunmaktadır.

Ders Hedefleri

Dersin hedefleri öğrencilerin
• temel ekonomik kavramlar hakkında bilgi edinmeleri,
• tüketici ve üreticilerin karar alma mekanizmalarını ve pazarların nasıl işlediğini anlamaları ve
• makroekonomik göstergeleri temel seviyede yorumlayabilmeyi öğrenmeleridir.

Ders Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler,
• ekonomik kavramları ve teorileri anlayacakları,
• ekonomik problemleri çözebilmek için temel seviyede yaratıcı ve etkin çözümler geliştirebilecekleri,
• günlük gazetelerin ve periyodik yayınların ekonomi köşelerini rahat takip edebilecekleri temel bilgilere sahip olacaklardır.

Ders Materyalleri

Derste kullanılacak materyaller, makaleler, sunumlar ve örnek sorular öğrenciler ile paylaşılacaktır.

Ders Programı

1. Hafta

26 Temmuz 27 Temmuz 28 Temmuz 29 Temmuz 30 Temmuz

10:00-10:50

Ders Dışı Etkinlikler Ders 1: Giriş Ders Dışı Etkinlikler Ders 7: Tüketici ve tüketicinin problemi Ders Dışı Etkinlikler
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Ders 2: Ekonomi nedir?  Kıtlık ve seçim Ders 8: Üretici ve üreticinin problemi
12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Ders 3: Fırsat maliyeti ve diğer ekonomik tanımlar Ders 5: Pazar, arz-talep ve fiyatlar Ders 9: Pazar ve verimlilik: “görünmez el” Ders 11: Piyasada aksama
13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Ders 4: Optimizasyon Ders 6: Pazar, arz-talep ve fiyatlar Ders 10: Pazar yapıları ve rekabet Ders 12: Diğer mikroekonomik konular
15:00-16:00 Mola Mola Mola Mola
16:00-17:00 Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler

 

2. Hafta

2 Ağustos 3 Ağustos 4 Ağustos 5 Ağustos 6 Ağustos

10:00-10:50

Ders 13: Makroekonomi: ekonomiye kuş bakışı Ders Dışı Etkinlikler Ders 19: Para, fiyatlar, merkez bankası Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Ders 14: Ekonomik faaliyet ve gayri safi yurt içi hasıla Ders 20: Para politikası, mali politika
12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Ders 15: Fiyat seviyeleri ve enflasyon Ders 17: İşgücü piyasaları ve işsizlik Ders 21: Para politikası, mali politika Ders 23: Döviz kurları ve açık ekonomi
13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Ders 16: Ekonomik büyüme Ders 18: Tasarruf ve yatırımlar Ders 22: Uluslararası ekonomi Ders 24: Diğer makroekonomik konular ve kapanış
15:00-16:00 Mola Mola Mola Mola
16:00-17:00 Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler

Bu programda değişiklik yapılabileceğini lütfen dikkate alınız.