1. Dönem: Kamu Hukuku

Dil: Türkçe

Tarihler: 26 Temmuz – 6 Ağustos 2021


Ders Tanımı

Lise Yaz Okulu kapsamında sunulacak olan Kamu Hukuk Kampı uluslararası hukuk ve insan hakları alanlarında öğrencilere temel bilgilerin verilmesini amaçlamaktadır. Eğitim, öncelikle uluslararası hukukun hangi konuları içerdiğine, nasıl bir hukuk düzeni oluşturduğuna, bu alandaki hukuk kaynaklarına ve uyuşmazlıkların çözümüne odaklanmaktadır. Aynı zamanda, uluslararası örgütlerin yapısı, Türkiye ile yakından ilgili olan uluslararası örgütlerin çalışma mekanizmaları ve Türk hukuku ile olan ilişkileri incelenecektir. Uluslararası hukukun önemli bir alt dalı olan insan hakları alanında da temel bilgiler sunulacaktır. İnsan haklarının tanımı, bu hakların ne şekilde kullanıldığı, bu alandaki temel sözleşmelerin neler olduğu ve Türk hukukunu yakından ilgilendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çalışma biçimi öğrencilere aktarılacaktır.

İlk hafta uluslararası hukuk ve insan hakları hukukunun temel bilgilerinin işlenmesinden sonra, ikinci hafta dava çalışmaları yapılacaktır. İnsan hakları konusunda Türkiye’yi yakından ilgilendiren insan hakları kararları incelenecektir. Öğrenciler küçük gruplar halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin önemli kararlarını okuyacak ve sınıfa sunum yaparak kararları anlatacaktır. Öğrencilerin günlük hayatlarında sık sık karşılaştıkları konuların hukuki boyutu incelenecektir. Kadın hakları, iklim krizi, yapay zeka ve mülteci hukuku gibi konuların hukuk alanında nasıl düzenlendiği ve Türkiye’nin bu konulardaki yükümlülükleri öğrencilere anlatılacaktır.

Öğretim Üyesi
Işıl Aral Dr. Hukuk Fakültesi

Işıl Aral lisans eğitimini Galatasaray Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. Üç yıl boyunca Bayraktar Hukuk Bürosunda ceza avukatlığı alanında çalışmıştır. Yüksek lisansını insan hakları alanında London School of Economics’te, doktorasını ise Manchester Üniversitesinde uluslararası hukuk alanında yapmıştır. Araştırma alanları arasında uluslararası hukuk teorisi, uluslararası örgütler, uluslararası hukukta demokratik yönetim ve insan hakları teorisi bulunmaktadır.

Ders Hedefleri

Dersin hedefleri öğrencilerin
-kamu hukukunun temellerinden olan uluslararası hukukun işleyişi hakkında genel bir bilgiye sahip olmalarını
-günlük hayatta sıkça duydukları uluslararası örgütlerin çalışma mekanizmalarını öğrenmelerini ve Türkiye için önemini kavramalarını
-her vatandaşın sahip olması gereken temel haklar bilgisini edinmelerini ve bu hakları ne şekilde koruyabileceklerini öğrenmelerini
-insan haklarının korunmasını sağlayan uluslararası mekanizmalar hakkında temel bilgileri edinmelerini
-insan hakları konusunda verilen önemli kararları okuyarak mahkeme kararlarının nasıl okunup analiz edileceğini öğrenmelerini
-günümüzde en üst seviyede önem teşkil eden kadın haklarının neler olduğunu öğrenmelerini
-dünyayı geleceğin tehdit eden iklim krizinin hukuki boyutunu öğrenmelerini
-yapay zeka ve mülteci hukuku gibi her gün haberlerde yer alan konuların hukuk alanında nasıl düzenlendiği konusunda bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Ders Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler,
-uluslararası hukukta devletlerin nasıl birbirleriyle hukuki ilişkiler kurdukları ve uyuşmazlıkları ne şekilde çözdükleri
-uluslararası örgütlerin ne amaçla kurulduğu ve nasıl çalıştığı
-insan haklarının neden önemli olduğu ve nasıl hukuki güvence altına alındığı
-dünyanın farklı yerlerinde insan hakları anlayışının nasıl farklı olabileceği ve farklı şekilde korunabileceği
-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin koruduğu haklar ve bir davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine nasıl götürüldüğü
-kadın haklarına dair İstanbul Sözleşmesinin içeriği ve önemi
-iklim krizi konusunda devletlerin hukuken atması gereken zorunlu adımları
-yapay zeka ve mülteci hukuku konularında nasıl bir hukuki düzen kurulduğu hakkında temel bilgilere sahip olacaklardır.

Ders Materyalleri

Derste kullanılacak materyaller, okuma parçaları, dava örnekleri ve sözleşmeler öğrenciler ile paylaşılacaktır.

Ders Programı:

BİRİNCİ HAFTA: ULUSLARARASI HUKUK VE İNSAN HAKLARI HUKUKU

1. Ders: Uluslararası Hukuka Giriş
• Uluslararası hukuk nedir?
• Uluslararası hukukun kaynakları nelerdir?
• Uluslararası hukukta uyuşmazlıkların çözümü

2. Ders: Uluslararası Örgütler
• Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin tarihçesi
• Birleşmiş Milletlerin organları ve çalışma mekanizması
• Avrupa Konseyi nasıl çalışır ve Türkiye için önemi nedir?
• Avrupa Birliği ve Türk hukukuna etkileri

3. Ders: İnsan Hakları
• İnsan hakları nedir?
• Temel insan hakları sözleşmeleri nelerdir?
• Türkiye’nin insan hakları alanındaki yükümlülükleri nelerdir?

4. Ders: İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları
• Birleşmiş Milletler insan haklarını koruma mekanizmaları
• Evrensel ve bölgesel insan hakları koruma mekanizmaları arasındaki farklar
• Amerika ve Afrika kıtalarındaki insan haklarına bakış

İKİNCİ HAFTA: İNSAN HAKLARI ALANINDA GÜNCEL KONULAR

1. Ders: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nedir?
• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Türkiye için önemi nedir?
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kimler başvurabilir?

2. Ders: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının içeriği
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin işleyişi
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ilişkin grup sunumları

3. Ders: Güncel Konular
• Kadın hakları nelerdir?
• İstanbul Sözleşmesi ve Türkiye için önemi nedir?
• İklim Krizi nedir ve uluslararası hukuktaki yansımaları nelerdir?
• İklim Krizine dair Kyoto ve Paris Sözleşmeleri devletlere ne gibi yükümlülükler getirmektedir?

4. Ders: Güncel Konular
• Yapay zeka konusunda uluslararası hukuktaki düzenlemeler nelerdir?
• Mülteci hukuku nedir?
• Türkiye’nin mülteciler konusunda yükümlülükleri nelerdir?

Ders Çizelgesi

1. Hafta

26 Temmuz 27 Temmuz 28 Temmuz 29 Temmuz 30 Temmuz
10:00-10:50 Ders Dışı Aktiviteler Uluslararası Hukuka Giriş Ders Dışı Aktiviteler İnsan Hakları Ders Dışı Aktiviteler
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Uluslararası Hukuka Giriş İnsan Hakları
12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Uluslararası Hukuka Giriş Uluslararası Örgütler İnsan Hakları İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları
13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Uluslararası Örgütler Uluslararası Örgütler İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları
15:00-16:00 Mola Mola Mola Mola
16:00-17:00 Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler

2. Hafta

2 Ağustos 3 Ağustos 4 Ağustos 5 Ağustos 6 Ağustos
10:00-10:50 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ders Dışı Aktiviteler Güncel Konular Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Güncel Konular
12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Güncel Konular Güncel Konular
13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Güncel Konular Güncel Konular
15:00-16:00 Mola Mola Mola Mola
16:00-17:00 Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler