1. Dönem: Pazarlama Yönetimi

Dil: İngilizce

Tarihler: 26 Temmuz – 6 Ağustos 2021


Ders Tanımı

Ders, pazarlama yönetimi ve toplumdaki pazarlamanın rolü hakkında geniş bir anlayış sağlamak için tasarlanmıştır. Pazarlama yönetiminin özü, pazarlama sorunlarını değerlendirmek ve çözmektir. Sıradan insanlar tarafından algılanabileceği gibi, pazarlama sadece sezgilerle yönetilemez. Benzer şekilde, pazarlama yönetimi dersi sadece ezberlenecek bilgilerden oluşmaz.

Ders içeriği kabaca iki kısma ayrılabilir. İlk bölüm, pazarlama kararlarının altında yatan kavramlara, araçlara ve analizlere odaklanır. Pazarlama stratejilerini, tüketici davranışını ve çevre ile karar verici arasındaki bilgi bağlantısını inceleyeceğiz. Dersin ikinci bölümü, pazarlama kararları vermek için bu kavramları, araçları ve analizleri kullanmaya odaklanır. Pazarlama karmasının unsurlarını, yani ürün, fiyat, yer (dağıtım) ve tanıtımı (iletişim) inceleyeceğiz. Tüketicilere ulaşmak için bu unsurların tasarımı tutarlı olmalıdır.

İşletme fakültesindeki her ders, bir anlamda, bir strateji dersidir; başka bir deyişle, bir işletme öğrencisi olarak okuduğunuz her şeyde ve bir iş adamı olarak aldığınız tüm kararlarda, bir şirketin genel planını, özellikle de hedeflerini ve bunları başarmak için kullanacağı avantajları ve kurumsal güçlü yönlerini aklınızda bulundurmalısınız. Pazarlamayı (hem strateji hem de uygulama açısından) örneğin kurumsal stratejiden ayıran şey tek bir kelimeyle özetlenebilir: MÜŞTERİLER. Pazarlamanın birincil görevi, müşteriye değer yaratarak ve ileterek şirketin genel iş hedefine ulaşmaktır. Bu nedenle, ders boyunca, sürecin her iki ucunu da her zaman göz önünde tutmamız gerekecek: İşletme neyi başarmaya çalışıyor? Müşteri ne istiyor?

Öğretim Üyesi
Nükhet Harmancıoğlu Gür Doç. Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Nükhet Harmancıoğlu, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Pazarlama alanında doçent olarak görev yapmaktadır. Daha önce Bilkent Üniversitesi’nde (2007-2008) ve Boston Suffolk Üniversitesi (2006-2007) Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Marshall School of Business, University of Southern California (Güz 2008) ve Haas Business School, University of California, Berkeley’de (Sonbahar 2014) misafir öğretim üyeliği yaptı. Doktora derecesini Michigan Eyalet Üniversitesi’nden aldı.

2006 Pazarlama Bilimi Akademisi Jane Fenyo En İyi Öğrenci Araştırma Ödülü ve 2005 PDMA Tez Önerisi Yarışması dahil olmak üzere birçok ödül kazandı. Ayrıca FP7 Marie Curie Program, Product Development Management Association, Institute for the Study of Business Markets (PennState), International Commerce Institute ve Unilever gibi kurumlardan araştırmaları için dış destek aldı.

Araştırma ilgi alanları pazarlama stratejisi, inovasyon yönetimi ve ilişkisel pazarlama alanlarını kapsamaktadır. Bugüne kadarki araştırmaları, dört ana araştırma alanına odaklanıyor: rekabetin olumsuz ve olumlu etkileri, rekabet ve işbirliğinin ikiliği, gelişmekte olan pazarlarda inovasyon ve girişimcilik ve pazarlama ve inovasyonla ilgili kararların finansal sonuçları. Journal of International Business Studies, International Journal of Research in Marketing, Journal of Product Innovation Management ve Journal of Academy of Marketing Science gibi önde gelen dergilerde makaleler yayınlanmıştır.

Ders Hedefleri

1. Pazarlama alanıyla ilgili terimleri ve kavramları hakkında bilgi geliştirmek.

2. Pazarlama ortamını anlamak, müşteri ihtiyaçlarını ve davranışlarını incelemek ve planlama sürecinde ürün, fiyatlandırma, yer ve tanıtım kararlarının değerini anlamak.

3. Pazarlama problemlerini analiz etme ve belirli problemleri çözmek için pazarlama kavramlarını, araçlarını ve tekniklerini uygulama becerisi geliştirmek.

4. “Gerçek dünyaya” hazırlık olarak, sınıfta etik ve profesyonel davranış sergilemek.

İşlenecek Konular

Pazarlama Kavramı
Pazarlama stratejisi
Değer yaratma
Segmentasyon ve Hedefleme ve Konumlandırma
Ürünler, Hizmetler ve Markalama
İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme
Entegre Pazarlama İletişimi ve Reklamcılık
Dağıtım ve Değer Zinciri Yönetimi
Pazar Bazlı Fiyatlandırma

Ders Programı

1. Hafta

26 Temmuz 27 Temmuz 28 Temmuz 29 Temmuz 30 Temmuz
10:00-10:50 Ders Dışı Etkinlikler Pazarlamaya Giriş Ders Dışı Etkinlikler STP’ye Giriş Ders Dışı Etkinlikler
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Pazarı Anlamak Segmentasyon Yöntemleri
12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Pazarlama Stratejisi Nedir? Müşteri Değeri nedir? Hedefleme Dove – Vaka Tartışması
13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Pazarlama Kültürü Nedir? Müşteri Değeri Nasıl Yaratılır? Konumlandırma Dove – Bir Vaka Çalışması
15:00-16:00 Mola Mola Mola Mola
16:00-17:00 Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler

2. Hafta

2 Ağustos 3 Ağustos 4 Ağustos 5 Ağustos 6 Ağustos
10:00-10:50 Tüketici Davranışına Giriş Ders Dışı Etkinlikler İnovasyon ve Ürün Geliştirme Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Tüketici Özellikleri Markalaşma
12:00-13:00 Mola
13:00-13:50 Tüketici Karar Verme Süreci Pazarlama Karmasına Giriş Tanıtım Stratejisi Dağıtım / Yer Stratejisi
13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Müşteri İlgisi Ürün Stratejisi Fiyatlandırma Stratejisi Entegre Pazarlama İletişimi –
Vaka Tartışması
15:00-16:00 Mola Mola Mola Mola
16:00-17:00 Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler Ders Dışı Etkinlikler

Bu programda değişiklik yapılabileceğini lütfen dikkate alınız.