1. Dönem: Programlamaya Giriş

Dil: İngilizce
Tarihler: 26 Temmuz – 6 Ağustos 2021


Ders Tanımı

Python programlama dilini kullanarak programlamaya genel bir giriş. Mantıksal olarak sıralı adımları kullanarak problem çözmenin temel bileşenlerini keşfetme ve bunları disiplinlerdeki problemlere uygulama. Programların algoritmik tasarımında ve Python’da uygulanmasında sağlam bir temel kazanın.

Kapsam ve Hedefler

Programlamaya Giriş Lise Yaz Okulu, Bilgisayar Bilimi ve kodlama ile ilgilenen lise öğrencilerini hedefliyor. Böyle bir programa katılmak öğrencilere yalnızca kişisel zenginlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda problemleri çözebilmek için “algoritmik düşünme” mantığını geliştirmeye yardımcı olur. Lise Yaz Okulu, Python kullanarak bilgisayar algoritması geliştirme, sayısal hesaplamalar, veri görselleştirme ve veri analizi oluşturmayı öğretmeye odaklanmaktadır.

Öğretim Üyesi
Buket Yüksel Öğretim Görevlisi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Buket Yüksel, Koç Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Python eğitmenidir. Python programlama dilinde 10 yıldan fazla deneyime sahiptir ve doktorası sırasında da araştırmalarında kullanmıştır. Koç Üniversitesi’nde 4 dönemdir UNIV199 (Python) dersini vermekterdir. Şu anki araştırması Derin Öğrenme kullanarak Nesne İzleme hakkındadır. Araştırma ilgi alanları arasında Sinir Ağları ve Pekiştirmeli öğrenme bulunmaktadır.

Bilgisayarların ve kodlamanın her geçen gün daha geniş bir uygulama alanına sahip olduğu bir dünyada, bilgisayar programlama okuryazarlığı giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu Kış Programı, teknik olmayan ana dallardan öğrencilere bilgisayar programlama okuryazarlığı kazandırmayı amaçlamaktadır, böylece bu becerileri profesyonel yaşamlarında gerçek dünyadaki hesaplama sorunlarına daha verimli çözümler oluşturmak için kullanabilirler.

Bu dersin bir diğer amacı, öğrencilere karmaşık problemleri daha küçük parçalara ayırma ve küçük bileşenlere çözümler bularak genel problemi çözme yollarını vermektir.

İşlenecek Konular

  • Karel the robot ile programlama yapısına genel bakış.
  • Değişkenler, sabitler, operatörler, ifadeler.
  • Akış kontrolü (seçim yapıları).
  • Tekrarlar (döngü yapıları).
  • Kullanıcı tanımlı işlevler.
  • Dizeler, listeler, sözlükler, başlıklar, iç içe geçmiş yapılar.
  • Dosya işleme.
  • Turtle Grafikleri.
  • Plotting.
  • Nesne yönelimli programlama.

Ders Programı

1. Hafta

26 Temmuz 27 Temmuz 28 Temmuz 29 Temmuz 30 Temmuz
10:00-10:50 Ders Dışı Aktiviteler Ders1: Python’a Giriş Ders Dışı Aktiviteler Ders7: Karel Kontrol Akışı Ders Dışı Aktiviteler
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Ders2: IDE Kurulumu Ders8: Kontrol Akışı Alıştırmaları (Grup Çalışması)
12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Ders3: Karel Robot ile Tanışma Ders5: Karel – Loops Ders9: Değişkenler, yazdırma, girdi, math kitaplığı Ders11: Fonksiyonlar
13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Ders4: Karel Robot (Alıştırma) Ders6: Loop Alıştırma (Grup Çalışması) Ders10: IF İfadeleri Ders12: Fonksiyonlar (Alıştırma)
15:00-16:00 Mola Mola Mola Mola
16:00-17:00 Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler

2. Hafta

2 Ağustos 3 Ağustos 4 Ağustos 5 Ağustos 6 Ağustos
10:00-10:50 Ders13: Strings Ders Dışı Aktiviteler Proje (Grup Çalışması) Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler
10:50-11:10 Mola Mola
11:10-12:00 Ders14: Strings Alıştırmaları (Grup Çalışması) Proje (Grup Çalışması)
12:00-13:00 Mola Mola
13:00-13:50 Ders15: Listeler Ders17: Dosyalar Proje (Grup Çalışması) Proje Sunumları (Grup Çalışması)
13:50-14:10 Mola Mola Mola Mola
14:10-15:00 Ders16: Liste Alıştırmaları (Grup Çalışması) Ders18: Dosya Alıştırmaları Proje (Grup Çalışması) Proje Sunumları (Grup Çalışması)
15:00-16:00 Mola Mola Mola Mola
16:00-17:00 Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler Ders Dışı Aktiviteler

Bu programda değişiklik yapılabileceğini lütfen dikkate alınız.