Programa katılan tüm öğrenciler, seçtikleri ders veya derslerin işleniş sürecindeki ödev, sınav ve değerlendirmelerden sorumludur.

Derslere devam mecburiyeti vardır. Ders değerlendirmeleri öğretim üyesinin belirlediği şartlara bağlı olarak yapılmaktadır.

Programa katılan tüm öğrenciler Üniversitemiz ve YÖK tarafından belirlenen kural ve yönetmeliklere tabidir. İlgili linkler için tıklayınız.

Ayrıca tüm öğrenciler ve aileleri, program başlamadan önce “Davranış Kuralları Beyannamesi” imzalayacak; belgelerde belirtilen kurallardan programın ilk gününden son gününe kadar sorumlu olacaktır.