Eğitmen: Jiyan Erincik

 

Teoriden Pratiğe Sinema, proje temelli çevrimiçi bir sinema dersidir. Ders, genç öğrencilere sinema hakkında perspektif kazandırmak ve kurmaca filmleri entelektüel bir bakışla seyretmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Sinema tarihi, günümüz trendleri, hikaye anlatıcılığının temelleri, yönetmenlik, görüntü, kurgu gibi sinema için temel teşkil eden konular üzerine sunumlar, egzersizler ve oyunlar ile uygulamalı bir eğitim hedeflenmektedir.

“Teoriden Pratiğe Sinema” atölye çalışmalarında amaçladıklarımız;

  • Öğrenciler dersi bitirdiklerinde;
    • Temel sinema dilini ve hikaye yapısını kavrayabilecek
    • Sinema filmlerini parçalarına ayırıp teknik analizini yapabilecek
    • Bir senaryoyu “storyboard” hazırlayarak görselleştirebilecek
    • Ellerindeki imkanlarla(akıllı telefon, bilgisayar) videolar kaydedip bunları kurgulayabilecek yeti ve becerileri kazanacaklardır.

 

Kısım 1

Sinemaya giriş. Film nedir? Drama ve film tarihi. Günümüz trendleri hakkında öğrencilerle tartışma. Seçilmiş sahneler aracılığıyla plan, sahne, sekans, akt gibi kavramlar öğrenilecek ve yine seçilmiş sahnelerin diyalog, sanat yönetimi, kast, yönetmenlik, görüntü ve kurgu gibi parçaları analiz edilecek.

Egzersiz: Öğrencilerden senaryosu kendilerine verilmiş bir kısa filmin “storyboard”unu hazırlamaları istenecek.

 

Kısım 2

Temel kamera teknikleri ve diyafram, ISO, enstantane hakkında kısa sunum. Işık, ses ve diğer teknik detaylar. Cep telefonumuzu film çekmek için nasıl kullanabiliriz?

Ev Egzersizi: Öğrencilerden senaryosu kendilerine verilen kısa bir sahneyi çekmeleri istenecek.

 

Kısım 3

Öğrencilerin çekimlerine yorumlar. Öğrencilerin çektiği materyallerle kurgulanmış sahnenin izlenmesi. Sahnenin kurgulanış videosu kaydedilip öğrencilere kurgu yazılımı yakından tanımaları için sağlanacak. Kurgu tekniklerine giriş. Film kurgusunda renk ve ses.

Egzersiz: Öğrencilerden “storyboard”u verilmiş bir sahneyi kağıt üzerinde sıraya dizerek kurgulamaları istenecek.

Oyuncu ve sahne yönetimi hakkında sunum. “Blocking” ve kompozisyon kavramlarının öğrenilmesi.

Ev Egzersizi. Öğrencilerden senaryosu kendilerine verilen bir kısa filmi çekip kurgulamaları istenecek.

 

Kısım 4

Öğrencilerin filmlerinin yorumlanması. Tüm bu kazanımlarımızı kullanarak 1 dakikalık bir kısa film nasıl çekebiliriz? İyi bir kısa film nasıl çekilir? Öğrencilere tavsiyeler.

Lise Yaz Programları Instagram'da Teoriden Pratiğe Sinema