Dil: İngilizce

* Bu dersimiz İngilizce verildiğinden ders tanımı İngilizce olarak verilmektedir.

Maker and STEM Projects with Arduino – Selçuk Keser (KWORKS Çözüm Ortağı)

 

Lise Yaz Programları Instagram'da Arduino ile “Maker” ve “STEM” Projeleri