Dil: Türkçe

Eğitim Sosyolojisi – Çetin Çelik

Bu ders ile birlikte öğrenciler, eğitim ve toplum arasındaki ilişkiler, farklı akımlar ve birbiriyle çekişen bakış açıları üzerine tartışmalar ile kapsamlı bir anlayış geliştireceklerdir. Ders boyunca, “Eğitim ve sosyal tabakalaşma nasıl ilişkilidir?”, “Eğitimin gerçek ideolojisi nedir?”, “Eğitim, toplumsal eşitsizlikleri nasıl yaratır?”, “Ebeveynler neden çocuklarının eğitimine ekonomik ve duygusal olarak yatırım yaparlar?” gibi sorular ile ilgilenilecektir.