Dil: İngilizce

* Bu dersimiz İngilizce verildiğinden ders tanımı İngilizce olarak verilmektedir.

Introduction to Industrial Engineering – Ceyda Oğuz