Dil: Türkçe

Uyuşmazlıklarımızı Nasıl Çözümleriz? – Zeynep Derya Tarman

Hayatımızın çeşitli alanlarında kurduğumuz ilişkilerden bir uyuşmazlık çıkması çok muhtemeldir. Özellikle mal alım ve satımı veya bir hizmet sunulması sırasında çıkan uyuşmazlıkların çeşitli şekillerde (müzakere, arabuluculuk, mahkeme yargılaması veya tahkim) çözülmesi söz konusu olmaktadır. Ders kapsamında olası uyuşmazlıkları öngörebilmek ve ortaya çıkmadan onları olumlu yönetmek ve halen çıkmış olan uyuşmazlıkları da uyuşmazlığın her iki tarafının kazançlı çıkacağı şekilde dönüştürme yetkinliği konusunda bilgi paylaşılacaktır.

Lise Yaz Programları Instagram'da Uyuşmazlıklarımızı Nasıl Çözümleriz?